Підписатись
Микола Ростун, Mykola Rostun, Ростун М.Й., Ростун Н.И., Rostun M.I., Rostun M.Yo.
Микола Ростун, Mykola Rostun, Ростун М.Й., Ростун Н.И., Rostun M.I., Rostun M.Yo.
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.
Підтверджена електронна адреса в iapmm.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Limiting equilibrium of a spherical shell nonuniform across the thickness and containing a surface crack
RM Kushnir, TM Nykolyshyn, MI Rostun
Materials Science 43 (3), 291-299, 2007
11*2007
Stress State and Limit Equilibrium of Thickness-Inhomogeneous Shell with a System of Arbitrary Located Surface Cracks
R Kushnir, M Nykolyshyn, T Nykolyshyn, M Rostun
ECF17, Brno 2008, 2013
8*2013
Limiting equilibrium of a cylindrical shell with surface crack made of a functionally gradient material
RM Kushnir, TM Nykolyshyn, MI Rostun
Mashinoznavstvo, 2006
7*2006
Limit equilibrium of inhomogeneous shells of revolution with internal cracks
RM Kushnir, MM Nykolyshyn, MY Rostun
ICF 2017-14th International Conference on Fracture, 316-317, 2017
42017
Пружно-пластична сферична оболонка з системою довільно орієнтованих тріщин
РМ Кушнір, ММ Николишин, МЙ Ростун
Мат. методи і фіз.-мех. поля 49 (1), 155-163, 2006
3*2006
Взаимодействие систем произвольно ориентированных трещин в упруго-пластической цилиндрической оболочке
РМ Кушнир, ММ Николишин, НИ Ростун, ЮП Фещук
Теорет. и прикл. механика, 134-140, 2005
32005
Напружений стан і гранична рівновага скінченної циліндричної оболонки з регулярною системою внутрішніх тріщин
РМ Кушнір, ММ Николишин, МЙ Ростун
Машинознавство, 3-7, 2005
22005
Elastoplastic limit state of inhomogeneous shells of revolution with internal cracks
RM Kushnir, MM Nykolyshyn, MY Rostun
Journal of Mathematical Sciences 256, 426-438, 2021
12021
Гранична рівновага виготовленої з функціо¬нально-градієнтного матеріалу циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації
ММ Николишин, МЙ Ростун
Прикарпатський вісник НТШ, 26-34., 2012
12012
Stress state and limiting equilibrium of a spherical shell nonuniform across the thickness and containing two surface cracks
TM Nykolyshyn, MY Rostun
Journal of Mathematical Sciences 174 (3), 331-340, 2011
12011
Solution of the Problem of Stressed State for a Closed Elastoplastic Cylindrical Shell Containing a Crack in the Complex Form
IS Kostenko, TM Nykolyshyn, MY Rostun
Journal of Mathematical Sciences 279 (2), 213-225, 2024
2024
Розв’язок задачі про напружений стан замкненої пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною у комплексній формі
IS Kostenko, TM Nykolyshyn, MY Rostun
Математичні методи та фізико-механічні поля 64 (4), 82-91, 2021
2021
Пружно-пластичний граничний стан неоднорідних оболонок обертання з внутрішніми тріщинами
РМ Кушнір, ММ Николишин, МЙ Ростун
Математичні методи та фізико-механічні поля 61 (4), 56-65, 2020
2020
Гранична рівновага неоднорідної по товщині сферичної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації
МО Кузін, ТМ Николишин, МЙ Ростун
Прикладні проблеми механіки і математики 11, 183-187, 2014
2014
Limit Equilibrium of a Piecewise-Homogeneous Cylindrical Shell with Cracks
RM Kushnir, MY Rostun
ECF14, Cracow 2002, 2013
2013
Limitation of unloading compliance method to correlate with physical crack size during single specimen J-integral testing
RM Kushnir, MM Nykolyshyn, MY Rostun
ECF15, Stockolm 2004, 2013
2013
Предельное равновесие изготовленной из функционально градиентного материала цилиндрической оболочки с двумя поверхностными трещинами
ИМ Зашкильняк, ИС Костенко, ТМ Николишин, НИ Ростун
Методы решения прикладных задач механики деформируемого твердого тела, 169-178, 2012
2012
Напружений стан і ганична рівновага неоднорідних по товщині оболонок з поверхневими тріщинами
РМ Кушнір, ММ Николишин, МЙ Ростун
4-а Міжн. наук. конф. “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій …, 2009
2009
Напружений стан і гранична рівновага неоднорідної по товщині сферичної оболонки з двома поверхневими тріщинами
ТМ Николишин, МЙ Ростун
Мат. методи і фіз.-мех. поля 52 (4), 166-172, 2009
2009
Limit analysis of a shallow shell with a system of arbitrarily located cracks
RM Kushnir, MM Nykolyshyn, MY Rostun, YP Feshchuk
Shell Structures, Theory and Applications: Proceedings of the 8th …, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20