Follow
Денисовець Анатолій Петрович; Denysovets Anatolii (ORCID:0000-0002-2440-5630)
Денисовець Анатолій Петрович; Denysovets Anatolii (ORCID:0000-0002-2440-5630)
Поліський національний університет
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
State of physical fitness of the students of Ukrainian higher educational institutions
G Griban, N Dovgan, G Tamozhanska, B Semeniv, A Ostapenko, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (5), 16-26, 2020
102020
Оцінка рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів та студентів м. Житомира
ДО Дзензелюк, ЛБ Білоконь, ПП Ткаченко, АП Денисовець, ...
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
32014
Самооцінка студентами рівня фізичного стану–шлях для нормування фізичних навантажень
ГП Грибан, ДО Дзензелюк, АП Денисовець, ПП Ткаченко, ОО Пантус, ...
Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи: монографія …, 2011
32011
Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв
ДО Дзензелюк, ГП Грибан, АП Денисовець
Біологічні дослідження–2014: матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. молодих …, 2014
22014
Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із показників здорового способу життя
ГП Грибан, ПП Ткаченко
Achievement of high school-2012 24, 58-63, 2012
22012
Активізація навчальної діяльності студентів спеціальної медичної групи
ГП Грибан, ПП Ткаченко, АП Денисовець, ДО Дзензелюк, КВ Плотіцин
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 68, 2011
22011
Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки
ГП Грибан, МІ Пудзимір, ПП Ткаченко, ОС Скорий, АП Денисовець, ...
Efektivní nástroje moderních věd – 2013 33, S. 69–73, 2013
1*2013
Активізація рухової активності студентів спеціального навчального відділення
ГП Грибан, ПП Ткаченко, ОВ Ободзінська, ОО Пантус, АП Денисовець
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
12013
Рухова активність студентів під час навчання у вищих навчальних закладах
ДО Дзензелюк, ГП Грибан, АП Денисовець
ББК 75.1 я 431 А 43, 112, 0
1
Forming communicative competence of the future physical education teachers during the educational process
ГП Грибан, ІВ Мичка, АМ Гарлінська, ОВ Солодовник, ЮЮ Чайка, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2022
2022
Формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів фізичної культури під час освітнього процесу
ГП Грибан, ІВ Мичка, АМ Гарлінська, ОВ Солодовник, ЮЮ Чайка, ...
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт, 43-46, 2022
2022
Prevention of the psychoemotional burnout of academics during their professional activities
ГП Грибан, АМ Ляшевич, ОВ Солодовник, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Prevention of injuries in sports
АП Денисовець, ПБ Пилипчук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
The future teacher of physical culture as a subject of forming the health-saving educational environment
ЄП Козак, ПД Плахтій, МБ Гуска, БД Зубрицький, АП Денисовець
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
SWOT-analysis of the development of sport at the regional level (field hockey)
ДО Дзензелюк, ЮВ Золотницька, ПП Ткаченко, ОВ Ободзінська, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
SWOT-аналіз розвитку виду спорту на регіональному рівні (хокей на траві)
ДО Дзензелюк, ЮВ Золотницька, ПП Ткаченко, ОВ Ободзінська, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
2021
Попередження травматизму у спортивній діяльності
АП Денисовець, ПБ Пилипчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності
АМ Ляшевич, ГП Грибан, ОВ Солодовник, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 2021
2021
Майбутній учитель фізичної культури як суб’єкт формування здоров’язбережувального освітнього середовища
ЄП Козак, ПД Плахтій, МБ Гуска, БД Зубрицький, АП Денисовець
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
2021
Табата як засіб удосконалення фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти
ОСС О. О. Пантус, А. П. Денисовець
Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20