Oleksandr Stryzhak Олександр Стрижак
Oleksandr Stryzhak Олександр Стрижак
NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Verified email at man.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів
ОЄ Стрижак
дис. д-ра техн. наук, Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал …, 2014
272014
Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІС-середовищі
МА Попова, ОЄ Стрижак
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
212013
Комп’ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін
ОЄ Стрижак
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/за …, 2009
192009
Дистанционное обучение. Технологические платформы
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов, ...
Технологические платформы:-К, 2004
152004
Диалоговые системы. Современное состояние и перспективы развития
АС М. М. Краснов, Алексей Довгялло, Владимир Брановицкий, Константин ...
Наукова Думка, 1987
131987
ТОДОС–IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ
ВЮ Величко, МА Попова, ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Системи озброєння і військова техніка, 10-19, 2017
122017
Використання принципів медичної онтології для побудови сценарних моделей післядипломного навчання лікарів і провізорів
ОZ Mintser, ОY Stryzhak, SV Denysenko
Медична інформатика та інженерія, 2013
122013
Locally-adaptive Myriad Filters for Processing ECG Signals in Real Time
TN Stryzhak O
Int J Bioautomation 21 (1), 5-18, 2017
11*2017
Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов
Стрижак
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 211-223, 2014
112014
Комп’ютерні онтології–технологічна основа формування освітянських інформаційних ресурсів
OY Stryzhak, VB Demyanenko
Information Technologies and Learning Tools 22 (2), 2011
112011
Комплексные инструментальные средства инженерии онтологий
АЕС В. Ю. Величко, К. С. Малахов, В. В. Семенков
International Journal «Information Models and Analyses» 3 (4), 336-361, 2014
102014
Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів
ОЄ Стрижак
Екологічна безпека та природокористування, 166-177, 2013
102013
Управління інтелектуальною власністю:[Розвиток науково-технічного потенціалу в Україні]
О Стрижак
Інтелектуальна. власність, 23-31, 2006
102006
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі WEB-порталу
ОЄ Стрижак, МА Попова, КВ Ляшук
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78–84, 2014
92014
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі web-порталу
Л Стрижак, Попова
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78-84, 2014
92014
Новые технологии в телекоммуникации: выбор технологической архитектуры. Современные тенденции развития
СА Довгий
К.: Укртелеком, 2001
92001
Онтологічна ГІС, як засіб впорядкування геопросторової інформації
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 167-174, 2017
82017
Increasing web services discovery relevancy in the multi-ontological environment
L Globa, M Kovalskyi, O Stryzhak
Soft Computing in Computer and Information Science, 335-344, 2015
82015
Онтологічні аспекти побудови е-сценарію супроводу процесу наукових досліджень учнів Малої академії наук України
ВБ Дем’яненко, СП Кальной, ОЄ Стрижак
Інформаційні технології в освіті, 242-248, 2013
82013
Инструменты поддержки процессов аналитической деятельности эксперта при тематическом исследовании информационных ресурсов и источников
АВ Палагин, ВЮ Величко, АЕ Стрижак, МА Попова
International Journal “Information Technologies and Knowledge 4 (4), 329-347, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20