Oleksandr Stryzhak Олександр Стрижак
Oleksandr Stryzhak Олександр Стрижак
NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Підтверджена електронна адреса в man.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів
ОЄ Стрижак
дис. д-ра техн. наук, Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал …, 2014
312014
Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІС-середовищі
МА Попова, ОЄ Стрижак
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
232013
Комп’ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін
ОЄ Стрижак
К.: НПУ ім. МП Драгоманова 8, 259-266, 2009
202009
ТОДОС–IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ
ВЮ Величко, МА Попова, ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Системи озброєння і військова техніка, 10-19, 2017
192017
Дистанционное обучение. Технологические платформы
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов, ...
Технологические платформы:-К, 2004
15*2004
Диалоговые системы. Современное состояние и перспективы развития
АС М. М. Краснов, Алексей Довгялло, Владимир Брановицкий, Константин ...
Наукова Думка, 1987
151987
Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов
Стрижак
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 211-223, 2014
132014
Increasing web services discovery relevancy in the multi-ontological environment
L Globa, M Kovalskyi, O Stryzhak
Soft Computing in Computer and Information Science, 335-344, 2015
122015
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі WEB-порталу
ОЄ Стрижак, МА Попова, КВ Ляшук
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78–84, 2014
122014
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі web-порталу
Л Стрижак, Попова
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78-84, 2014
122014
Використання принципів медичної онтології для побудови сценарних моделей післядипломного навчання лікарів і провізорів
ОП Мінцер, ОЄ Стрижак, СВ Денисенко
122013
Комп’ютерні онтології–технологічна основа формування освітянських інформаційних ресурсів
OY Stryzhak, VB Demyanenko
Information Technologies and Learning Tools 22 (2), 2011
122011
STEM-освіта: основні дефініції
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
11*2017
Locally-adaptive Myriad Filters for Processing ECG Signals in Real Time
TN Stryzhak O
Int J Bioautomation 21 (1), 5-18, 2017
11*2017
Комплексные инструментальные средства инженерии онтологий
АЕС В. Ю. Величко, К. С. Малахов, В. В. Семенков
International Journal «Information Models and Analyses» 3 (4), 336-361, 2014
112014
Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів
ОЄ Стрижак
Екологічна безпека та природокористування, 166-177, 2013
112013
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools, 16-33, 2017
102017
Онтологічні аспекти побудови е-сценарію супроводу процесу наукових досліджень учнів Малої академії наук України
ВБ Дем’яненко, СП Кальной, ОЄ Стрижак
Інформаційні технології в освіті, 242-248, 2013
102013
Управління інтелектуальною власністю:[Розвиток науково-технічного потенціалу в Україні]
О Стрижак
Інтелектуальна. власність, 23-31, 2006
102006
Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information
O Stryzhak, V Prychodniuk, V Podlipaiev
The International Conference on Information and Telecommunication …, 2019
92019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20