Oleksandr Stryzhak Олександр Стрижак
Oleksandr Stryzhak Олександр Стрижак
NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Підтверджена електронна адреса в man.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів
ОЄ Стрижак
дис. д-ра техн. наук, Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал …, 2014
372014
Model of transdisciplinary representation of GEOspatial information
V Stryzhak, O., Prykhodniuk, V., Podlipaiev
Advances in Information and Communication Technologies, 560, 2019
25*2019
Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information
O Stryzhak, V Prychodniuk, V Podlipaiev
The International Conference on Information and Telecommunication …, 2019
252019
Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІС-середовищі
МА Попова, ОЄ Стрижак
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
232013
ТОДОС–IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ
ВЮ Величко, МА Попова, ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Системи озброєння і військова техніка, 10-19, 2017
222017
Комп’ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін
ОЄ Стрижак
К.: НПУ ім. МП Драгоманова 8, 259-266, 2009
202009
Диалоговые системы. Современное состояние и перспективы развития
АС М. М. Краснов, Алексей Довгялло, Владимир Брановицкий, Константин ...
Наукова Думка, 1987
191987
Дистанционное обучение. Технологические платформы
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов, ...
Технологические платформы:-К, 2004
18*2004
Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів
ОЄ Стрижак
ІТГІП, 2013
172013
Використання принципів медичної онтології для побудови сценарних моделей післядипломного навчання лікарів і провізорів
ОП Мінцер, ОЄ Стрижак, СВ Денисенко
162013
STEM-освіта: основні дефініції
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
15*2017
Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов
Стрижак
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 211-223, 2014
142014
Комп’ютерні онтології–технологічна основа формування освітянських інформаційних ресурсів
OY Stryzhak, VB Demyanenko
Information Technologies and Learning Tools 22 (2), 2011
132011
Locally-adaptive Myriad Filters for Processing ECG Signals in Real Time
TN Stryzhak O
Int J Bioautomation 21 (1), 5-18, 2017
12*2017
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі WEB-порталу
ОЄ Стрижак, МА Попова, КВ Ляшук
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78–84, 2014
122014
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі web-порталу
Л Стрижак, Попова
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78-84, 2014
122014
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools, 16-33, 2017
112017
Комплексные инструментальные средства инженерии онтологий
АЕС В. Ю. Величко, К. С. Малахов, В. В. Семенков
International Journal «Information Models and Analyses» 3 (4), 336-361, 2014
112014
Онтологічні аспекти побудови е-сценарію супроводу процесу наукових досліджень учнів Малої академії наук України
ВБ Дем’яненко, СП Кальной, ОЄ Стрижак
Інформаційні технології в освіті, 242-248, 2013
112013
Управління інтелектуальною власністю:[Розвиток науково-технічного потенціалу в Україні]
О Стрижак
Інтелектуальна. власність, 23-31, 2006
112006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20