Сергій Ящук
Сергій Ящук
УДПУ імені Павла Тичини, факультет інженерно-педагогічної освіти, кафедра професійної освіти та
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
ОМ Коберник, СМ Ящук
Коберник ОМ, Ящук СМ–Умань, 2001
632001
Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності
СМ Ящук
Рідна школа, 9-11, 2004
452004
Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 13-16, 2003
402003
Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: Навчальнометодичний посібник
ОМ Коберник, ВВ Бербец, ВК Сидоренко, СМ Ящук
Умань: УДПУ, 2004
262004
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
СМ Ящук
К.: Науковий світ, 2004
192004
Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія та методика: монографія/Сергій Миколайович Ящук
СМ Ящук
Умань: ФОП Жовтий ОО 215, 2015
132015
Професійна підготовка викладача загальнотехнічних дисциплін: теоретичний аспект
СМ Ящук
122015
Наукові засади теорії та методики навчання технологій: навчальний посібник
ОМ Коберник, СМ Ящук
ОМ Коберник, СМ Ящук.–Умань: ФОП Жовтий ОО, 2013
82013
Проектування і виготовлення учнями виробів з металу
ОМ Коберник, СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 29-32, 2002
82002
Методика проектного навчання в 5 класі під час вивчення технології обробки деревини
С Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 6-10, 2006
62006
Проектна діяльність та її місце у професійній підготовці магістрів технологічної освіти
СМ Ящук
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
52012
Підготовка студентів до організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць, 174-180, 2008
52008
Теоретико-методичні засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
СМ Ящук
32016
Компетентнісний підхід у підготовці магістрів технологічної освіти
С Ящук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 341-348, 2012
32012
Професійна підготовка магістрів: сучасний стан та проблеми
СМ Ящук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
22013
Педагогічна взаємодія як важлива складова професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства
СМ Ящук
12018
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОСНОВАМ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ЮВ Гвоздецкая
ББК 74.044. 3 С 56, 324, 2017
12017
Практична підготовка магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах україни
СМ Ящук
12015
Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід
С Ящук
Studies in Comparative Education, 2015
12015
Особливості моделювання процесу професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
СМ Ящук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 432-440, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20