Паршин Юрій Іванович
Паршин Юрій Іванович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dduvs.in.ua
НазваниеПроцитированоГод
Стратегія забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія і практика: монографія
ЮІ Паршин
Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016
62016
Моделювання економічного розвитку Дніпропетровської області/ЮИ Паршин
ЮІ Паршин
Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від …, 0
5
Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії
ЮІ Паршин
Інвестиції: практика та досвід, 28-33, 2014
42014
Концептуальні аспекти стратегічного забезпечення сталого розвитку національної економіки
ЮІ Паршин
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 42-46, 2015
32015
Інтегральна оцінка ефективності економічного розвитку регіону
ЮІ Паршин
Економіка розвитку, 27-33, 2014
32014
Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку
ЮІ Паршин, ВА Романішен
Держава та регіони: економіка та підприємництво, 148-151, 2009
32009
Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку
ЮІ Паршин
Інвестиції: практика та досвід, 18-22, 2015
22015
Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економіка та держава, 55-58, 2015
22015
Аналіз стану національного господарства на сучасному етапі розвитку
ЮІ Паршин
Економічний простір, 102-110, 2015
22015
Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Ефективна економіка, 2015
22015
Моделювання економічного розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економічний простір, 176-185, 2014
22014
Нерівномірність економічного розвитку в аспекті ентропійних оцінок використання потенціалу національного господарства.
ОА Паршина, ЮІ Паршин
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2017
12017
Науково-методичний підхід до визначення нерівномірності, упорядкованості та рівноваги у розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економічний простір, 89-97, 2016
12016
Концептуальна модель системи забезпечення сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Якісний аналіз процесів економічного розвитку з використанням фазових траєкторій
ЮІ Паршин
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
12016
Формування кластерів національного господарства за типом розвитку з урахуванням ефекту виробництва
ЮІ Паршин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
12015
Методи та інструменти забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економіка. Управління. Інновації, 2015
12015
Оцінка стану економічної системи національного господарства за показниками ентропії
ЮІ Паршин
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 16-20, 2015
12015
Інформаційні зв’язки системи формування рішень щодо забезпечення сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2015
12015
Формування стратегічних рішень щодо забезпечення сталого розвитку національного господарства [Електронний ресурс]
ЮІ Паршин
Глобальні та національні проблеми економіки, 303-307, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20