Паршин Юрій Іванович
Паршин Юрій Іванович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dduvs.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія і практика: монографія
ЮІ Паршин
Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016
62016
Моделювання економічного розвитку Дніпропетровської області
ЮІ Паршин
Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від …, 0
6
Концептуальні аспекти стратегічного забезпечення сталого розвитку національної економіки
ЮІ Паршин
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 42-46, 2015
42015
Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії
ЮІ Паршин
Інвестиції: практика та досвід, 28-33, 2014
42014
Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економіка та держава, 55-58, 2015
32015
Інтегральна оцінка ефективності економічного розвитку регіону
ЮІ Паршин
Економіка розвитку, 27-33, 2014
32014
Оцінка регіонального розвитку за комплексною системою показників
ЮІ Папшин
Економіка і регіон, 22-27, 2013
32013
Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку
ЮІ Паршин, ВА Романішен
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 148-151, 2009
32009
Повышение конкурентного статуса предприятия на основе компьютерной системы поддержки принятия маркетинговых и управленческих решений ДНУ. Випуск 201, 2005.-с. 1190–1199
ВМ Косарев, ЕА Паршина, ЮИ Паршин
Дніпропетровськ, ДНУ, 2005
32005
Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку
ЮІ Паршин
Інвестиції: практика та досвід, 18-22, 2015
22015
Аналіз стану національного господарства на сучасному етапі розвитку
ЮІ Паршин
Економічний простір, 102-110, 2015
22015
Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Ефективна економіка, 2015
22015
Аналіз нерівномірностей розвитку національної економіки з визначенням ефектів акселератора і мультиплікатора
ЮІ Паршин
Економічний простір, 50-62, 2014
22014
Моделювання економічного розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економічний простір, 176-185, 2014
22014
Визначення інформаційних зв'язків як основи побудови системи інформаційного управління гірничодобувним підприємством
ЮІ Паршин
Культура народов Причерноморья, 2011
22011
Розробка моделі стратегічного управління гірничодобувного підприємства
ЮІ Паршин
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
22010
Strategic Priorities of Intellectual Capital Management in the Enterprise
R Khakimov, A Abduvasikov, S Danyliuk, Y Parshyn, V Alkema
Academy of Strategic Management Journal 1 (18), 1-5, 2019
12019
Нерівномірність економічного розвитку в аспекті ентропійних оцінок використання потенціалу національного господарства.
ОА Паршина, ЮІ Паршин
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2017
12017
Науково-методичний підхід до визначення нерівномірності, упорядкованості та рівноваги у розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Економічний простір, 89-97, 2016
12016
Концептуальна модель системи забезпечення сталого розвитку національного господарства
ЮІ Паршин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20