Галушка Зоя Іванівна
Галушка Зоя Іванівна
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Verified email at chnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічний менеджмент
ЗІ Галушка, ІФ Комарницький
Чернівці: Рута, 2006
862006
Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія
ЗІ Галушка
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009
512009
Національна інноваційна система та її формування в Україні
Л Яремко
Формування ринкових відносин в Україні, 68, 2007
482007
Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством
ІФ Комарницький, ЗІ Галушка
Режим доступу: http://bukuniver. cv. ua/Applications/zbirnik, 2010
452010
Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні
ЗІ Галушка
Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, 15-17, 2013
362013
«Нова економіка» та інноваційний розвиток
ЛА Яремко, ЛА Яремко, LA Yaremko
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
262011
Соцiалiзацiя трансформацiйної економiки: особливостi, проблеми, прiоритети: монографiя
ЗI Галушка
122009
Соціальна відповідальність як функція держави у сучасній економіці: необхідність, межі, завдання
ЗІ Галушка
Вісник НБУ, 31-36, 2008
102008
Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення
ЗІ Галушка
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
92014
Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності
ЗІ Галушка
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та історія …, 2011
92011
Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд
ЗІ Галушка
Економіка та держава, 9-12, 2009
92009
Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку
ЗІ Галушка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 20-24, 2011
82011
Соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу як iнструмент управлiння сучасним пiдприємством
IФ Комарницький, ЗI Галушка
Збiрник наукових праць «Економiчнi науки» ПВНЗ «Економiчний унiверситет»., 6, 2010
82010
Модель людини в сучасній економічній теорії
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 49-56, 2012
72012
Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень?
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 22-29, 2008
72008
Організаційний механізм соціально відповідального бізнесу
ЗІ Галушка, ВЮ Грунтковський
Формування ринкових відносин в Україні, 178-183, 2012
62012
Соціальна безпека як система
ЗС Варналій, ЗІ Галушка
Економіка і управління, 94-100, 2010
62010
Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 50, 2009
62009
Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства
ЗІ Галушка
Регіональна економіка, 145-151, 2009
62009
Sotsial’na vidpovidal’nist’biznesu yak instrument upravlinnya suchasnym pidpryemstvom
IF Komarnyts’kyi, ZI Galushka
V: Ekonomichni Nauky, 78-91, 0
6
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20