Галушка Зоя Іванівна
Галушка Зоя Іванівна
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічний менеджмент
ЗІ Галушка, ІФ Комарницький
Чернівці: Рута, 2006
1052006
Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством
ІФ Комарницький, ЗІ Галушка
Режим доступу: http://bukuniver. cv. ua/Applications/zbirnik, 2010
512010
Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія
ЗІ Галушка
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009
512009
Національна інноваційна система та її формування в Україні
Л Яремко
Формування ринкових відносин в Україні 1, 68, 2007
472007
Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні
ЗІ Галушка
Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, 15-17, 2013
402013
«Нова економіка» та інноваційний розвиток
ЛА Яремко, ЛА Яремко, LA Yaremko
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
332011
Соцiалiзацiя трансформацiйної економiки: особливостi, проблеми, прiоритети: монографiя
ЗI Галушка
162009
Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку
ЗІ Галушка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 20-24, 2011
142011
Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення
ЗІ Галушка
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
112014
Соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу як iнструмент управлiння сучасним пiдприємством
IФ Комарницький, ЗI Галушка
Збiрник наукових праць «Економiчнi науки» ПВНЗ «Економiчний унiверситет»., 6, 2010
102010
Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд
ЗІ Галушка
Економіка та держава, 9-12, 2009
102009
Соціальна відповідальність як функція держави у сучасній економіці: необхідність, межі, завдання
ЗІ Галушка
Вісник НБУ, 31-36, 2008
102008
Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень?
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 22-29, 2008
102008
Економічна теорія
З Галушка, Г Поченчук
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2018
9*2018
Модель людини в сучасній економічній теорії
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 49-56, 2012
92012
Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності
ЗІ Галушка
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та історія …, 2011
92011
Фактори формування економічної культури українського суспільства
ЗІ Галушка
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 8-15, 2009
92009
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості [Електронний ресурс]
ЗІ Галушка
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6 …, 0
8
Соціальна безпека як система
ЗС Варналій, ЗІ Галушка
Економіка і управління, 94-100, 2010
72010
Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки
ЗІ Галушка, АВ Дутчак
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20