Підписатись
Зоя Галушка
Зоя Галушка
Інші іменаZoia Halushka
Yuriy Fedkovich National University of Chernivtsi
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічний менеджмент
ЗІ Галушка, ІФ Комарницький
Чернівці: Рута 376, 25-40, 2006
1282006
Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством
ІФ Комарницький, ЗІ Галушка
Режим доступу: http://bukuniver. cv. ua/Applications/zbirnik, 2010
642010
Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні
ЗІ Галушка
Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, 15-17, 2013
612013
Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія
ЗІ Галушка
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009
602009
Національна інноваційна система та її формування в Україні
Л Яремко
Формування ринкових відносин в Україні 1, 68, 2007
572007
«Нова економіка» та інноваційний розвиток
ЛА Яремко, ЛА Яремко, LA Yaremko
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
402011
Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку
ЗІ Галушка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 20-24, 2011
232011
Соцiалiзацiя трансформацiйної економiки: особливостi, проблеми, прiоритети: монографiя
ЗI Галушка
172009
Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень?
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 22-29, 2008
132008
Соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу як iнструмент управлiння сучасним пiдприємством
IФ Комарницький, ЗI Галушка
Збiрник наукових праць ПВНЗБУ. Еконо-мiчнi науки. 6, 59, 2010
122010
Соціальна відповідальність як функція держави у сучасній економіці: необхідність, межі, завдання
ЗІ Галушка
Вісник НБУ, 31-36, 2008
122008
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості
ЗІ Галушка
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6 …, 0
12
Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення
ЗІ Галушка
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
112014
Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд
ЗІ Галушка
Економіка та держава, 9-12, 2009
112009
Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки
ЗІ Галушка, АВ Дутчак
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
102015
Модель людини в сучасній економічній теорії
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 49-56, 2012
102012
Фактори формування економічної культури українського суспільства
ЗІ Галушка
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 8-15, 2009
102009
Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності
ЗІ Галушка
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та історія …, 2011
92011
Роль соціального підприємництва у забезпеченні розвитку громад
ЗІ Галушка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
82018
Місце економічної теорії в системі поведінкових наук
ЗІ Галушка
Вісник Одеського національного університету 20 (4. Серія: Економіка), 13-16, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20