Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O.
Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Юз Джон-Джеймс; Енциклопедія історії України (у 10 томах)
НО Горін
К.: Наук. думка 10, 696, 2013
116*2013
Еволюція ринкових інститутів в Україні
ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін, ОМ Кудласевич
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012
13*2012
Соціально-технологічна парадигма підприємництва
Н Горін
Український соціум, 86-95, 2015
5*2015
Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі
В Небрат, Н Горін
Галицький економічний вісник, 112-123, 2012
4*2012
Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.)
Н Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 12-26, 2015
3*2015
Етапи промислового перевороту в Україні: роль зовнішніх чинників (1840-1890-ті роки)
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 55-70, 2010
2*2010
Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст.
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 64-78, 2016
12016
Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки
Н Горін
Наукові записки [Української академії друкарства], 30-35, 2012
12012
Історія організації наукових досліджень до утворення Української академії наук
НО Горін
Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України, 32-34, 2018
2018
Збірник наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України"
НО Горін
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту …, 2018
2018
Економічні дослідження в УАН – ВУАН (1918– 1934 рр.)
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 7-31, 2018
2018
Актуальні питання вивчення економічної історії України в контексті формування компетентностей економістів
НО Горін
Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста …, 2018
2018
Impact of urbanization on the spreading the spirit of entrepreneurship on Ukrainian territories during the middle Ages
NO Gorin
Sciences of Europe, 24-28, 2018
2018
Історіографія зовнішньоекономічних зв’язків України
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 209-248, 2017
2017
Український досвід формування соціально-відповідального підприємництва на прикладі життя і діяльності С.М. Колачевського (1849 – 1911)
НО Горін
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Development of concessional entrepreneurship during the New Economic Policy
N Gorin
Development strategy of science and education: сollection of scientific …, 2017
2017
Передумови зародження підприємництва в Україні та країнах Західної Європи
НО Горін
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу : матеріали круглого …, 2016
2016
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННИХ ВИТРАТ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
НО Горін
ББК 65.02 (0) 6я431 З-62, 172-176, 2016
2016
Досвід торговельної політики Чехії в умовах євроінтеграції: уроки для України
Н Горін
«Promising problems of economics and management», 68-71, 2015
2015
Воєнна економіка та фінанси в історико-теоретичній інтерпретації М.І. Туган-Барановського
Н Горін
М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (До 150-річчя …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20