Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O., Horin N.O., НО Горін, Горин Н.О.
Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O., Horin N.O., НО Горін, Горин Н.О.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Юз Джон-Джеймс; Енциклопедія історії України (у 10 томах)
НО Горін
К.: Наук. думка 10, 696, 2013
125*2013
Еволюція ринкових інститутів в Україні
ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін, ОМ Кудласевич
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012
16*2012
Соціально-технологічна парадигма підприємництва
Н Горін
Український соціум, 86-95, 2015
6*2015
Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.)
Н Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 12-26, 2015
5*2015
Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі
В Небрат, Н Горін
Галицький економічний вісник, 112-123, 2012
4*2012
Development of concessional entrepreneurship during the New Economic Policy
N Gorin
Development strategy of science and education: сollection of scientific…, 2017
32017
МІ Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження/В. Геєць, ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін та ін.; відп. секр. В. Небрат
МІ Туган-Барановський
К.: Наукова думка, 2015
3*2015
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув
Небрат, ВВ, Супрун, НА, Горін, НО
НАН України. Електрон. дані. К, 2016
22016
Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст.
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 64-78, 2016
22016
Етапи промислового перевороту в Україні: роль зовнішніх чинників (1840-1890-ті роки)
НО Горин
Історія народного господарства та економічної думки України, 55-70, 2010
2*2010
Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки
Н Горін
Наукові записки [Української академії друкарства], 30-35, 2012
12012
Проблема зовнішньоекономічних зв’язків у поглядах МВ Довнар-Запольського
НО Горін
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2019
2019
Історія організації наукових досліджень до утворення Української академії наук
НО Горін
Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України, 32-34, 2018
2018
Збірник наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України"
НО Горін
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту…, 2018
2018
Економічні дослідження в УАН – ВУАН (1918– 1934 рр.)
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 7-31, 2018
2018
Актуальні питання вивчення економічної історії України в контексті формування компетентностей економістів
НО Горін
Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста…, 2018
2018
Impact of urbanization on the spreading the spirit of entrepreneurship on Ukrainian territories during the middle Ages
NO Gorin
Sciences of Europe, 24-28, 2018
2018
Історіографія зовнішньоекономічних зв’язків України
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 209-248, 2017
2017
Український досвід формування соціально-відповідального підприємництва на прикладі життя і діяльності С.М. Колачевського (1849 – 1911)
НО Горін
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка…, 2017
2017
Передумови зародження підприємництва в Україні та країнах Західної Європи
НО Горін
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу : матеріали круглого…, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20