Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O., Horin N.O., НО Горін, Горин Н.О., NO Horin
Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O., Horin N.O., НО Горін, Горин Н.О., NO Horin
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Юз Джон-Джеймс; Енциклопедія історії України (у 10 томах)
НО Горін
К.: Наук. думка 10, 696, 2013
121*2013
Еволюція ринкових інститутів в Україні
ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін, ОМ Кудласевич
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012
21*2012
Соціально-технологічна парадигма підприємництва
Н Горін
Український соціум, 86-95, 2015
7*2015
Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.)
Н Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 12-26, 2015
5*2015
МІ Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження/В. Геєць, ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін та ін.; відп. секр. В. Небрат
МІ Туган-Барановський
К.: Наукова думка, 2015
4*2015
Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі
В Небрат, Н Горін
Галицький економічний вісник, 112-123, 2012
4*2012
Development of concessional entrepreneurship during the New Economic Policy
N Gorin
Development strategy of science and education: сollection of scientific …, 2017
32017
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
Небрат, ВВ, Супрун, НА, Горін, НО
НАН України». Електрон. дані. К, 2016
32016
Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст.
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 64-78, 2016
22016
Етапи промислового перевороту в Україні: роль зовнішніх чинників (1840-1890-ті роки)
НО Горин
Історія народного господарства та економічної думки України, 55-70, 2010
2*2010
Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки
Н Горін
Наукові записки [Української академії друкарства], 30-35, 2012
12012
Буяк, Францішек ; Велика українська енциклопедія
НО Горін
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2020
2020
Проблема зовнішньоекономічних зв’язків у поглядах М.В. Довнар-Запольського
НО Горін
М.В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного …, 2019
2019
Небрат В.В. ; Енциклопедія сучасної України
НО Горін
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені …, 2019
2019
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія; за ред. д.е.н. В.В. Небрат
ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін, ОМ Кудласевич, ЛВ Дідківська, ...
ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України», 2019
2019
Розвиток міжнародних економічних зв’язків Західної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 155-177, 2019
2019
Історія організації наукових досліджень до утворення Української академії наук
НО Горін
Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України, 32-34, 2018
2018
Збірник наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України"
НО Горін
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту …, 2018
2018
Економічні дослідження в УАН – ВУАН (1918– 1934 рр.)
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 7-31, 2018
2018
Актуальні питання вивчення економічної історії України в контексті формування компетентностей економістів
НО Горін
Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20