Подписаться
Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O., Horin N.O., НО Горін, Горин Н.О., NO Horin
Горін Назар, Горін Н.О., Gorin N.O., Horin N.O., НО Горін, Горин Н.О., NO Horin
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Юз Джон-Джеймс; Енциклопедія історії України (у 10 томах)
НО Горін
К.: Наук. думка 10, 696, 2013
254*2013
Еволюція ринкових інститутів в Україні
ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін, ОМ Кудласевич
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012
22*2012
Структурні реформи і регуляторні заходи уряду для відбудови економіки та її реконструкції
В Небрат, Н Супрун, Л Дідківська, Т Сливка, К Гордіца, Н Горін, ...
Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України: наукова доповідь …, 2022
16*2022
Соціально-технологічна парадигма підприємництва
Н Горін
Український соціум, 86-95, 2015
13*2015
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія / В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.;
ЄЛВ Небрат В.В., Супрун Н.А., Горін Н.О., Боднарчук Т.Л., Курбет О.П ...
ВВ Небрат, 532, 2019
12*2019
МІ Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження/В. Геєць, ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін та ін.; відп. секр. В. Небрат
МІ Туган-Барановський
К.: Наукова думка, 2015
12*2015
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку
ВВ Небрат, НА Супрун, НО Горін
Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 396, 2014
9*2014
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозування
Небрат, ВВ, Супрун, НА, Горін, НО
НАН України. Електрон. дані., 2016
8*2016
Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.)
Н Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 12-26, 2015
7*2015
Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки
Н Горін
Наукові записки [Української академії друкарства], 30-35, 2012
72012
Structural and financial risks of land capitalization: lessons of domestic history
VV Nebrat, K Gorditsa, N Gorin
Economy and forecasting, 63-81, 2020
42020
Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі
В Небрат, Н Горін
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
4*2012
Етапи промислового перевороту в Україні: роль зовнішніх чинників (1840-1890-ті роки)
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 55-70, 2010
4*2010
The model of state-to-business interaction and the nature of participation in international economic relations: historical experience of Ukraine
V Nebrat, N Gorin, L Didkivska
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS: Proceedings of the …, 2020
32020
Impact of urbanization on the spreading the spirit of entrepreneurship on Ukrainian territories during the middle Ages
NO Gorin
Sciences of Europe, 24-28, 2018
32018
Development of concessional entrepreneurship during the New Economic Policy
N Gorin
Development strategy of science and education: сollection of scientific …, 2017
32017
Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст.
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 64-78, 2016
22016
Структурні та фінансові ризики капіталізації землі: уроки вітчизняної історії
ВВ Небрат, КА Гордіца, НО Горін
Економіка та прогнозування, 75-96, 2020
12020
Історіографія зовнішньоекономічних зв’язків України
НО Горін
Історія народного господарства та економічної думки України, 209-248, 2017
12017
Досвід повоєнної трансформації підприємницького середовища в Хорватії
НО Горін
ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ, 195-199, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20