Коцюрубенко Анна Николаевна (Коцюрубенко Ганна Миколаївна) (Kotsiurubenko Anna)
Коцюрубенко Анна Николаевна (Коцюрубенко Ганна Миколаївна) (Kotsiurubenko Anna)
Одесский национальный экономический университет, кафедра финансов (Одеський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
НА Шикіна, ГМ Коцюрубенко
72012
Зарубіжний досвід реформування соціальної політики як передумови формування фінансових ресурсів домогосподарств
ГМ Коцюрубенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 232-239, 2012
72012
Аналіз доходів та витрат вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку економіки України
ГМ Коцюрубенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
62011
Формування заощаджень українськими домогосподарствами
Г Коцюрубенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 71-81, 2011
52011
Платоспроможність суб’єкта господарювання: напрями її підвищення
МІ Іоргачова, ГМ Коцюрубенко, ОМ Ковальова
Економіка і суспільство, 799-803, 2018
42018
Финансовый потенциал домохозяйства и методика его расчета
АН Коцюрубенко, ИВ Мартынюк
Новый университет. Серия «Экономика и право», 2013
42013
Інвестиційний портфель страховика: ризики та управління ними
МІ Іоргачова, ГМ Коцюрубенко, ПВ Бондаренко
Економіка та суспільство, 321-326, 2016
32016
Ринок облігацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
М Іоргачова, Г Коцюрубенко
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 62-78, 2016
32016
До питання про теоретичні основи фінансів домогосподарств
ГМ Коцюрубенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 100, 2011
32011
Соціальні стандарти та їх вплив на фінанси домогосподарств
ГМ Коцюрубенко
Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і …, 2011
32011
Витрати домогосподарства та їх класифікація
ГМ Коцюрубенко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
32010
Практика та проблематика формування місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Одеської області)
Г Коцюрубенко, А Щербатюк
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 83-97, 2018
22018
Стримуючі фактори розвитку фондового ринку України
МІ Іоргачова, ГМ Коцюрубенко
Економіка, фінанси та управління: теорія та практика: збірник тез доповідей …, 2017
22017
Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства
ВГ Баранова, ГМ Коцюрубенко
Економіка та держава, 20-23, 2014
22014
Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарства
ГМ Коцюрубенко
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.–Вип 12 (115 …, 2010
22010
Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією
МІ Іоргачова, ОМ Ковальова, ГМ Коцюрубенко
Економіка та держава, 111-115, 2020
12020
Складові забезпечення фінансової стійкості домогосподарств
A Kotsiurbenko
Економічний вісник університету 1 (26), 190-195, 2015
12015
Ресурсная политика домохозяйства: стратегия и тактика
НА Шикина, АН Коцюрубенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Управление финансовыми ресурсами домохозяйства
АЮ Чернов, АН Коцюрубенко
Финансы и учет, 03-07, 2012
12012
ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: МЕТОДИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Г Коцюрубенко, Н Шикіна
Економіка та суспільство, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20