Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
1842005
Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): монографія
ГП Васянович
К.—Львів, 1997
731997
Ноологія особистості: Навчальний посібник для студентів і викладачів
ГП Васянович, ВД Онищенко
Львів:«Сполом, 2007
662007
Педагогіка вищої школи: Навч.-метод. посібник
ГП Васянович
Львів: Ліга-Прес, 2000
552000
Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 9-30, 2013
452013
Вибрані твори: в 5-ти т.
ГП Васянович
Львів: Сполом 1, 2010
382010
Вступ до філософії: навчальний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2001
362001
Педагогічна етика
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
302005
Педагогічна етика: навч. посібник/Григорій Петрович Васянович
ГП Васянович
К.: Академвидав, 2011
282011
Педагогічна етика: Навч.-метод. посібник [для викладачів і студ. вищих навч. закл.]
ГП Васянович
Л.: Норма, 2005
212005
Державна молодіжна політика з питань неповнолітніх в Україні (державно-управлінський аспект): монографія
ЛФ Кривачук
ЛДФА, 2009
192009
Політичний стереотип: місце у політичному процесі та технології формування засобами масової інформації: монографія
ОМ Шерман
Львів: Сполом 228, 2008
192008
Вибрані твори: в 5-ти т. Т. 2: Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): монографія
ГП Васянович
Львів: Сполом 356, 3, 2010
172010
Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації
Г Васянович, В Онищенко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 9-33, 2013
162013
Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій [Электр. ресурс]: дис. на... канд. пед. наук:[спец …
НО Андрущенко
162011
Збірка наукових праць
ГП Васянович
Філософські засади сучасного українського виховання.–Львів. Норма, 396-403, 2006
162006
Державна політика у сфері охорони дитинства в Україні: формування та реалізація:[монографія]
ЛФ Кривачук
Львів: ЛДФА, 13-35, 2012
142012
Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: установлення юридичного статусу
ЛФ Кривачук
Актуальні проблеми державного управління, 228-235, 2011
142011
Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід/Григорій Васянович
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-21, 2007
132007
Концептуальні засади морально-духовної та естетико-психологічної підготовки фахівців у системі професійно-технічної освіти
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-19, 2003
132003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20