Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
НазваПосиланняРік
Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
1582005
Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): монографія
ГП Васянович
К.—Львів, 1997
701997
Ноологія особистості: Навчальний посібник для студентів і викладачів
ГП Васянович, ВД Онищенко
Львів:«Сполом, 2007
652007
Педагогіка вищої школи: Навч.-метод. посібник
ГП Васянович
Львів: Ліга-Прес, 2000
472000
Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 9-30, 2013
352013
Педагогічна етика: Навч.-метод. посібник [для викладачів і студ. вищих навч. закл.]
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
342005
Вступ до філософії: навчальний посібник
ГП Васянович
Львів:«Норма, 2001
322001
Вибрані твори: в 5-ти т.
ГП Васянович
Львів: Сполох 4, 2010
292010
Педагогічна етика
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
192005
Політичний стереотип: місце у політичному процесі та технології формування засобами масової інформації: монографія
ОМ Шерман
Львів: Сполом 228, 2008
182008
Державна молодіжна політика з питань неповнолітніх в Україні (державно-управлінський аспект): монографія
ЛФ Кривачук
ЛДФА, 2009
172009
Вибрані твори: в 5-ти т. Т. 2: Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): монографія
ГП Васянович
Львів: Сполом 356, 3, 2010
162010
Збірка наукових праць
ГП Васянович
Філософські засади сучасного українського виховання.–Львів. Норма, 396-403, 2006
162006
Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій
НО Андрущенко, НА Андрущенко
Вінниця, 2011
142011
Педагогічна етика: навч. посібник/Григорій Петрович Васянович
ГП Васянович
К.: Академвидав, 2011
142011
Державна політика у сфері охорони дитинства в Україні: формування та реалізація:[монографія]
ЛФ Кривачук
Львів: ЛДФА, 13-35, 2012
132012
Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: установлення юридичного статусу
ЛФ Кривачук
Актуальні проблеми державного управління, 228-235, 2011
122011
Концептуальні засади морально-духовної та естетикопсихологічної підготовки фахівців у системі професійно-технічної освіти
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-19, 2003
122003
Сучасні освітні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування: методичний посібник
СМ Вдович, ОВ Палка
Педагогічна думка, 2013
102013
Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід/Григорій Васянович
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-21, 2007
102007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20