Follow
Світлана Сергіївна Ващенко (Шоптенко)/ Svitlana Vashchenko (Shoptenko)
Світлана Сергіївна Ващенко (Шоптенко)/ Svitlana Vashchenko (Shoptenko)
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система правоохоронних органів України
СС Шоптенко
Науковий вісник публічного та приватного права, 150-155, 2017
182017
Problems of construction of the financial system of the state: organizational and legal aspects
SM YURIY HARUST, DARIA ZAGORSKA, SVITLANA VASHCHENKO
The Asian International Journal of Life Sciences, 2019
7*2019
Зміст і стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
СС Шоптенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип 5, 74-77, 2017
62017
Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації
СС Шоптенко
Форум права, 454–459-454–459, 2017
62017
Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів
СС Шоптенко
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 91-95, 2016
62016
Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів в Україні
СС Шоптенко
52018
Компетенція правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян
СС Шоптенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
42017
Implementation of the Right to the Anti-corruption Expertise as a Strategy for the Protection of Business
IA Svitlana Vashchenko, Yurii Riabchenko, Olena Dzhafarova, Victoriia Bila
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2019
22019
Зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів
СС Шоптенко
Видавничий дім" Гельветика", 2017
22017
Щодо змісту поняття правоохоронний орган
СС Шоптенко
Прикарпатський юридичний вісник, 106-110, 2017
22017
Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
СС Шоптенко
Право і Безпека, 60-65, 2010
22010
Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
СС Шоптенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 181-188, 2010
22010
По поводу содержания компетенцииправоохранительных органов в сфереадминистративно-юрисдикционной деятельности
С Шоптенко
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 26 (4), 63-66, 2017
12017
Методы административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов Украины
С Шоптенко
Legea şi Viaţa 303 (3/2), 157-160, 2017
12017
Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності
СС Шоптенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
12015
Система завдань судової міліції в Україні
СС Шоптенко
Право і Безпека, 165-168, 2010
12010
ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
СС Ващенко
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету …, 2020
2020
Implementation of the right totheanti-corruption expertiseas a strategy for the protection of business
S Vashchenko, Y Riabchenko, O Dzhafarova, V Bila, I Aristova
2019
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
СС Ващенко
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції …, 2019
2019
Зарубежный опыт реализации производств по делам об административных правонарушениях и возможности его использования в Украине
С Шоптенко
Legea şi Viaţa 315 (3/2), 182-186, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20