Світлана Сергіївна Ващенко (Шоптенко)/ Svitlana Vashchenko (Shoptenko)
Світлана Сергіївна Ващенко (Шоптенко)/ Svitlana Vashchenko (Shoptenko)
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Система правоохоронних органів України
СС Шоптенко
Науковий вісник публічного та приватного права, 150-155, 2017
62017
Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів
СС Шоптенко
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 91-95, 2016
62016
Компетенція правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян
СС Шоптенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
32017
Щодо змісту поняття правоохоронний орган
СС Шоптенко
Прикарпатський юридичний вісник, 106-110, 2017
22017
Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних з порушеннями іноземцями та особами без громадянства міграційного законодавства України
ВМ Столбовий
Адміністративне право в сучасному вимірі: Матеріали IV науково-практичного …, 2010
22010
Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
СС Шоптенко
Право і Безпека, 60-65, 2010
22010
Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
СС Шоптенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 181-188, 2010
22010
Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації
СС Шоптенко
Форум права.-2017.-№ 5.-С. 454–459, 2017
12017
Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності
СС Шоптенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
12015
Система завдань судової міліції в Україні
СС Шоптенко
Право і Безпека, 165-168, 2010
12010
Зарубежный опыт реализации производств по делам об административных правонарушениях и возможности его использования в Украине
S Şoptenko
Legea şi Viaţa 315 (3/2), 182-186, 2018
2018
Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів в Україні
СС Шоптенко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2018
2018
Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів в Україні
СС Шоптенко
2018
Мета та завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України
СС Шоптенко
Право. ua.–2018.–№ 1.–С. 61-66, 2018
2018
ПРОВАДЖЕННЯ ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН: ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ PROCEEDINGS ON CITIZENS’COMPLAINTS: CONTENT AND IMPLEMENTATION PROBLEMS
СС Шоптенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 182, 2018
2018
Методы административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов Украины
S Şoptenko
Legea şi Viaţa 303 (3/2), 157-160, 2017
2017
Понятие и виды административно-юрисдикционных производств в деятельности правоохранительных органов
СС Шоптенко
Authority and Society (History, Theory, Practice)= Власть и Общество …, 2017
2017
Контроль и надзор за административно-юрисдикционной деятельностью правоохранительных органов
СС Шоптенко
Legea si viata= Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн.–2017.–№ 10/2 …, 2017
2017
По поводу содержания компетенции правоохранительных органов в сфере административно-юрисдикционной деятельности
СС Шоптенко
Jurnalul juridic national: teorie şi practică= Национальный юридический …, 2017
2017
Проблеми нормативно-правового регулювання реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах України
СС Шоптенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2017.–№ 4 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20