Follow
Катерина Сергіївна Науменко/Kateryna Serhiivna Naumenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України
С Кавун, О Клюєв, К Науменко
3*2016
Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
КС Науменко
Форум права, 296–300-296–300, 2014
32014
Legal principles of environmental taxation: European experience and its application in Ukraine
Y Chyzhmar, I Paterylo, I Alieksieienko, I Rusnak, K Naumenko
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (5), 1-6, 2019
12019
Самозахист як одна із форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
КС Науменко
Наше право, 179-183, 2014
12014
Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
К Науменко
Міжнародна науково-практична конференція "25 років становлення Сумської …, 2020
2020
Особливості судового захисту трудових прав мігрантів
К Науменко
Юридичний науковий електронний журнал, 217-220, 2020
2020
До питання реалізації працівниками права на страйк в Україні
К Науменко
Juris Europensis Scientia, 45-49, 2020
2020
Єдність та диференціація правового регулювання трудової діяльності працівників державного бюро розслідувань
К Науменко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2020
2020
Міжнародно-правовий захист особистих немайнових прав дитини
К Науменко
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Правова наука і …, 2019
2019
Поділ спільної сумісної власності осіб, що перебувають у цивільному шлюбі
К Науменко
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правової …, 2018
2018
Правові та організаційні засади забезпечення якості вищої юридичної освіти
К Науменко
Право.UA, 222-226, 2018
2018
Проблемні питання змісту права власності за Цивільним кодексом України
К Науменко, Н Горобець
Международная научно-практическая конференция "Юриспруденция - базовая …, 2017
2017
Особливості захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
К Науменко
Х Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правової …, 2017
2017
Зарубіжний досвід удосконалення оцінювання персоналу установ виконання покарань та можливості його використання в Україні
К Науменко
Наше право, 219-224, 2017
2017
Відшкодування моральної шкоди у разі порушення особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
К Науменко
Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної …, 2016
2016
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України
С Кавун, О Клюєв, К Науменко
2016
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України
В Бобрик, О Батрин, О Кармаза, К Науменко
2016
Визнання права як спосіб цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
КС Науменко
ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правової …, 2016
2016
К вопросу о способах гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав физического лица, обеспечивающих его социальное бытие
ЕС Науменко
Legea si viata, 64-67, 2015
2015
Форми та способи захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття
КС Науменко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20