Надія Дехтяр (Nadiya Dekhtyar, Nadiia Dekhtiar, N. Dekhtiar, Надежда Дехтярь)
Надія Дехтяр (Nadiya Dekhtyar, Nadiia Dekhtiar, N. Dekhtiar, Надежда Дехтярь)
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: монографія та ін.; за ред. д. е. н. А.О. Епіфанова
Е АО, Д НА, М ТМ
ДВНЗ "УАБС НБУ", 2007
69*2007
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, І Боярко, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ...
48*2016
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Суми: Університетська книга, 2012
24*2012
Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання
НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль
Університетська книга, 2011
242011
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко, НА Дехтяр, ДО В.
Суми : ДВНЗ “ УАБС НБУ ”, 2015
182015
Regional tourism infrastructure development in the state strategies
M Petrova, N Dekhtyar, O Klok, O Loseva
Problems and Perspectives in Management 16 (4), 2018
162018
Державні видатки в економіці країни : монографія
ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр
Суми, Корпункт, 2013
15*2013
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, IM Boiarko, NA Dekhtiar, ...
Бізнес інформ, 45-50, 2013
14*2013
Підходи до управління власним капіталом підприємства
АК Н. Дехтяр
Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки 2, 132-144, 2012
13*2012
Оцінка інвестиційної привабливості України на основі аналізу методик, розроблених провідними міжнародними організаціями
МВ Сімонова
ЖДТУ, 2012
122012
Ефективність фінансів державного сектора економіки: сутність, значення та фактори формування
НА Дехтяр, НА Дехтярь, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
122011
Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи
НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
92009
Особливості врахування додаткових (суб’єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника–юридичної особи
Н Дехтяр, О Дейнека, І Боярко
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
82015
Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств
НА Дехтяр, НГ Пігуль, ОВ Люта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
82014
Ефективність функціонування фінансів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
82010
Фінансовий механізм функціонування інтегрованих виробничих формувань в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 …
НА Дехтяр
УАБС НБУ, 2004
82004
Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Економічний часопис-ХХІ, 56-59, 2014
7*2014
Фінансові аспекти структурної перебудови нафтогазового комплексу
СВ Науменкова, НА Дехтяр
Фінанси України, 37-43, 2000
72000
Управління оборотними активами підприємства
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ТМ Черноус
Економіка та суспільство, 2017
62017
Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення
НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Гельветика, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20