Надія Дехтяр (Nadiya Dekhtyar, Nadiia Dekhtiar, N. Dekhtiar, Надежда Дехтярь)
Надія Дехтяр (Nadiya Dekhtyar, Nadiia Dekhtiar, N. Dekhtiar, Надежда Дехтярь)
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: монографія та ін.; за ред. д. е. н. А.О. Епіфанова
Е АО, Д НА, М ТМ
ДВНЗ "УАБС НБУ", 2007
54*2007
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, І Боярко, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ...
20*2016
Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання
НА Дехтяр, ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль
Університетська книга, 2011
192011
Державні видатки в економіці країни : монографія
ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр
Суми, Корпункт, 2013
17*2013
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Суми: Університетська книга, 2012
16*2012
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко, НА Дехтяр, ДО В.
Суми : ДВНЗ “ УАБС НБУ ”, 2015
15*2015
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, IM Boiarko, NA Dekhtiar, ...
Бізнес інформ, 45-50, 2013
12*2013
Оцінка інвестиційної привабливості України на основі аналізу методик, розроблених провідними міжнародними організаціями
МВ Сімонова
ЖДТУ, 2012
112012
Ефективність фінансів державного сектора економіки: сутність, значення та фактори формування
НА Дехтяр, НА Дехтярь, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
102011
Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Економічний часопис-ХХІ, 56-59, 2014
9*2014
Підходи до управління власним капіталом підприємства
АК Н. Дехтяр
Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки 2, 132-144, 2012
9*2012
Ефективність функціонування фінансів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
82010
Фінансовий механізм функціонування інтегрованих виробничих формувань в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 …
НА Дехтяр
УАБС НБУ, 2004
72004
Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств
НА Дехтяр, НГ Пігуль, ОВ Люта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
62014
Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду
НА Дехтяр, КВ Піскун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Фінансові аспекти структурної перебудови нафтогазового комплексу
СВ Науменкова, НА Дехтяр
Фінанси України, 37-43, 2000
62000
Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Гельветика, 2015
52015
Фінансова стійкість підприємства як економічна категорія
ЮІ Загорулько, НА Дехтяр
Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ …, 2013
5*2013
Мезонінний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку підприємства
ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль, НА Дехтяр
Дніпропетровськ: НГУ, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20