Підписатись
Симчак Руслан Васильович
Симчак Руслан Васильович
доцент кафедри хімії та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Indication of the impact of environmental stress on the responses of the bivalve mollusk Unio tumidus to ibuprofen and microplastics based on biomarkers of reductive stress and …
V Martyniuk, V Khoma, T Matskiv, V Baranovsky, K Orlova-Hudim, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology …, 2022
192022
Synthesis and Antimicrobial Activity of 2-Chloro (bromo)-(2-methyl)-3-arylpropionamides
BD Grishchuk, RV Symchak, VS Baranovskii, SI Klimnyuk, EV Pokryshko
Pharmaceutical Chemistry Journal 47, 307-309, 2013
72013
Синтез и гетероциклизация продуктов тиоцианатоарилирования метакриламида
ВС Барановский, РВ Симчак, БД Грищук
Журнал общей химии 79 (2), 280-284, 2009
72009
Reaction of arenediazonium tetrafluoroborates with allyl methacrylate in the presence of the thiocyanate anion
BD Grishchuk, VS Baranovskii, RV Simchak, GN Tulaidan, PM Gorbovoi
Russian journal of general chemistry 76, 936-938, 2006
72006
Arylsubstituted Halogen (thiocyanato) amides Containing 4-Acetylphenyl Fragment. Synthesis, Cyclization and Antimicrobial Properties
V Baranovskyi, R Symchak, O Pokryshko, S Klymnyuk, B Grishchuk
42018
Synthesis and antitumor activity of 2-acetamido-5-benzylthiazol-4-yl acetates.
BD Grishchuk, RV Symchak, VS Baranovskyi, VM Yatsiuk, VS Brovarets
Ukrainica Bioorganica Acta 13 (2), 2015
22015
Синтез и антимикробная активность 2-хлор (бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов
БД Грищук, РВ Симчак, ВС Барановский, СИ Климнюк, ЕВ Покрышко
Химико-фармацевтический журнал 47 (6), 22-24, 2013
22013
ДослІдження біологічної активності похідних 2-амінотіазол-4 (5н)-ону
СІ Климнюк, ОВ Покришко, МО Винничук, РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 16-20, 2016
12016
Аніонарилювання функціоналізованих похідних акрилової та метакрилової кислот
РВ Симчак
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
12014
Тіоціанато-та О-етилдитіокарбонатоарилювання метакриламіду
БД Грищук, РВ Симчак, ВС Барановський
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007
12007
A convenient synthesis of methyl 4-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]-pyrazine-7-carboxylates and corresponding carboxylic acids
NM Tsyzoryk, AV Bol’but, KI Loza, VA Dudko, RV Symchak, YV Dmitriv, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds 59 (6), 425-428, 2023
2023
PROSPECTS OF IMPLEMENTING BILINGUAL EDUCATION FOR THE TRAINING OF FUTURE SCIENCE TEACHERS
O Soroka, R Symchak, N Zakordonets
Grail of Science, 446-451, 2023
2023
Роль курсу «Фізико-хімічні методи дослідження» у формуванні експериментальних навичок майбутніх хіміків і біологів
РВ Симчак, ВС Барановський
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Використання анкетування здобувачів освіти як дієвого методу для удосконалення якості освітніх програм
ОВ Сорока, ЛП Тимків, РВ Симчак
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
Підготовка майбутніх учителів природничих наук до використання технологій доповненої реальності у професійній діяльності
АВ Степанюк, НЙ Міщук, РВ Симчак, ОВ Сорока
Гельветика, 2023
2023
APPLICATION OF ANIONARYLATION REACTION FOR SYNTHESIS OF BIOACTIVE COMPOUNDS
H Tulaidan, R Symchak, V Вaranovskyi
Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ», 77-79, 2022
2022
Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів-хіміків
ВС Барановський, РВ Симчак, ГМ Тулайдан
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Розв’язування розрахункових задач з органічної хімії як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти
РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ВС Барановський
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Актуальні проблеми візуалізації хімічного експерименту за допомогою онлайн-технологій і ресурсів
РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ВС Барановський
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Особливості використання засобів онлайн-комунікації при вивченні курсу фізичної та колоїдної хімії
ГМ Тулайдан, РВ Симчак, ВС Барановський
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20