Чернявська Т.А., Чернявская Т.А., Cherniavska T., Cherniavskaya T., Tchernyavskaya T.
Чернявська Т.А., Чернявская Т.А., Cherniavska T., Cherniavskaya T., Tchernyavskaya T.
State University of Applied Sciences in Konin
Verified email at konin.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Нові методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості регіонів
Т.А. Чернявська, Л.А. Мармуль
Вісник економічної науки України, С. 83-89, 2005
54*2005
Стратегічні напрями розвитку транспортно-комунікативної системи України в контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності
ТА Чернявська
Економічний вісник Національного гірничого університету., С. 68-75, 2015
102015
Антикризове управління підприємств транспорту в умовах турбулентності
ТА Чернявська
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
72010
Negative factors that impede the development of transport in Ukraine
TA Chernyavskaya
Економічний вісник Донбасу. Economical herald of Donbas quaterly., С. 185-187, 2010
72010
Можливості забезпечення фінансової самодостатності регіонів за рахунок використання потенціалу транспортно-комунікаційної системи
ТА Чернявська
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
62012
Самодостатність як методологічна основа ефективного та збалансованого розвитку транспортно-комунікативної системи
ТА Чернявська
Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки …, 2013
42013
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України
ТА Чернявська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2 (3 (176 …, 2011
42011
Методологічні аспекти державного регулювання ринку транспортних послуг
ТА Чернявська
Збірник наукових праць ДІРСП: "Методологія досліджень та сучасні соціальні …, 2010
42010
Зарубіжні інвестиції та інвестиційний клімат в регіонах України
АВ Чернявська Т.А., Мармуль, Л.О., Благодатний
Регіональні аспекти міжнародної економічної діяльності Криму/ За ред. А.І …, 2004
4*2004
Resistance mechanism in the transport security system ensuring
I Cherniavskaya, T., Britchenko
Economy and education of Ukraine: on the road to EU / Edited by Igor …, 2016
3*2016
Дослідження резистентної пластичності в механізмі забезпечення національної безпеки
ТА Чернявська
Technology Audit & Production Reserves, Р. 42-47, 2016
32016
Strategic directions of development in transport-communication system of Ukraine in the context of national security and sufficincy
TA Chernyavskaya
Economic Bulletin of the National Mining University scientific journal 51 …, 2015
32015
Концептуальні підходи до питань структурно-функціональної організації транспортно-комунікативної системи
ТА Чернявська
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2 (3(10)), С. 112-121, 2015
32015
Пріоритети використання транспортного потенціалу країни та її регіонів у системі самодостатнього соціально-економічного розвитку
ТА Чернявська
Управління соціально-економічними системами: монографія / (колектив авторів …, 2013
32013
Самодостаточность развития социально-экономических систем в эпоху глобальной интеграции
ТА Чернявская
Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării …, 2014
22014
Самодостаточность как инструмент обеспечения безопасного развития социально-экономической системы в условиях структурной трансформации
ТА Чернявская
Особенности теории и практики управления в условиях развития социально …, 2013
22013
Необхідність формування дієвого механізму забезпечення самодостатньої транспортно-комунікативної системи
ТА Чернявська
Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки …, 2012
22012
Самодостатність транспортно-комунікаційної системи регіонів в системі національної безпеки
ТА Чернявська
Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми …, 2012
22012
Роль фінансів у інноваційному розвитку транспортно-дорожнього комплексу
ТА Чернявська
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки., С …, 2012
22012
Антикризові системні нововведення через удосконалення інноваційної інфраструктури регіону (на прикладі транспортно-дорожнього комплексу Причорноморського регіону)
ТА Чернявська
Вісник Університету «Україна», серія "Економіка, менеджмент, маркетинг"., С …, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20