Подписаться
Юлий Савченко/Юлій Савченко/Julij Savchenko
Юлий Савченко/Юлій Савченко/Julij Savchenko
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" / KPI
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК
ВМ Локазюк, ЮГ Савченко
К.: Академія, 2004
622004
Надiйнiсть, контроль, дiагностика i модернiзацiя ПК
ВМ Локазюк, ЮГ Савченко
82004
Бессловарный поиск неисправностей–новый подход к диагностированию цифрових устройств
ЮП Клец, ЮГ Савченко, ВН Чешун
Управляющие системы и машины, 36-41, 2001
62001
Вдосконалення генераторів ПВП та їх застосування в системах скремблер-дескремблер телекомунікаційних пристроїв
РВ Малогулко, ЮГ Савченко
Наукові записки УНДІЗ, 8, 2008
52008
Основи теорії інформації та кодування
МІ Романюк, ЮГ Савченко
URL: https://ela. kpi. ua/bitstream/123456789/27880/1/OTIK_konsp …, 2019
32019
Общее и селективное тестирование псевдослучайных битовых последовательностей
ЮП Буценко, ГН Розоринов, ЮГ Савченко
Сучасний захист інформації, 16-21, 2014
32014
Основи теорії інформації та кодування. Конспект лекцій
МІ Романюк, ЮГ Савченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
22019
Организация скрытого информационного обмена в режиме реального времени
ЮГ Савченко, ІА Сажина
Наукові записки УНДІЗ, 13, 2010
22010
Показники надійності кластерів високої доступності як резервованих систем із структурною надлишковістю
ЮП Буценко, ЮГ Савченко
Математические машины и системы, 101-108, 2018
12018
Статистический подход к выявлению скрытого сообщения в стегоконтейнерах графического и аудио формата
ЮП Буценко, НС Греков, ЮГ Савченко
Сучасний захист інформації, 92-97, 2015
12015
Особливості проектування систем енергозабезпечення пасивних будинків
ЮГ Савченко, РВ Каплун
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
12012
Респираторные изменения по данным спирометрии и пульсоксиметрии у лиц с метаболическим синдромом
АН Беловол, ЮГ Савченко
ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА, 2011
12011
О надежности декодирующих устройств для групповых кодов
АА Свистельник, ЮГ Савченко
Проблемы передачи информации 6 (4), 93-95, 1970
11970
Мошенський АО
ЮГ Савченко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 22021200, 2021
2021
Захист інформації в мережах передавання даних. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
ЮГ Савченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Системи обмеження доступу до інформаційних ресурсів. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
ЮГ Савченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Самоконтроль технічного стану в електронних пристроях із структурною надлишковістю
ЮП Буценко, ЮГ Савченко
Математические машины и системы, 140-148, 2020
2020
Алгоритми формування псевдовипадкових бінарних послідовностей
ОІ Баліна, ЮП Буценко, ЮГ Савченко
КНУБА, 2019
2019
Мережні обчислення як засіб підвищення ймовірності ефективного функціонування комп’ютерних систем
ЮП Буценко, ЮГ Савченко
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУМІЖНИХ НАУКАХ, 48, 2019
2019
Алгоритм розпізнавання та виокремлення контурів заданого об’єкта на основі використання платформи IMAQ Vision
ВС Баран, ЮГ Савченко, КО Трапезон
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20