Леся Леонідівна Гончаренко (Lesya Goncharenko)
Леся Леонідівна Гончаренко (Lesya Goncharenko)
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ІФ, кафедра всесвітньої історії
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
О. Бісмарк та експансійна політика німецьких колонізаторів у Східній Африці в 1885-1886 рр.
ЛЛ Гончаренко
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Східна Грузія в міжнародних відносинах Російської імперії у 1801-1806 рр.
Л Гончаренко, А Каліман
Traektoriâ nauki 3 (5), 3 (1)-3 (9), 2017
12017
О. Бісмарк та колоніальний рух в Німеччині в 1873–1882 рр.
ЛЛ Гончаренко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
12010
Витоки німецького колоніалізму, 70-і – перша половина 80-х рр. ХІХ ст.
ЛЛ Заболотна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2008
1*2008
Роль Жана Моне в єропейській інтеграції
ЛЛ Гончаренко
Міжнародна наукова конференція "Концепт Європи в політичному дискурсі та …, 2017
2017
Розробка Радою Європи європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року
ЛЛ Гончаренко
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук …, 2017
2017
Започаткування діяльності Ради Європи в питанні захисту прав та свобод людини в 1949 р.
ЛЛ Гончаренко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Історія, проблеми та …, 2017
2017
Американська політика ленд-лізу як форма військово-економічної допомоги СРСР під час Другої світової війни
ЛЛ Гончаренко, АВ Конєва
Сумський державний університет, 2017
2017
Концепція європейської інтеграція Жана Моне
ЛЛ Гончаренко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету., 9-14, 2017
2017
France in the International Relations of the Russian Empire in 1815-1825
L Goncharenko
Traektoriâ Nauki = Path of Science. 3 (3), 2.1-2.9, 2017
2017
Процес створення міжнародної міжурядової організації – Ради Європи, як етап розвитку інтеграції у 1948-1949 рр.
Л Гончаренко
Емінак 2 (1 (17)), 42-47, 2017
2017
Відродження ідеї європейської єдності після Другої світової війни в 1945–1947 рр.
ЛЛ Гончаренко
Гілея, 64-68, 2017
2017
Історіографія питання взаємовідносин Російської Федерації та Європейського Союзу в 2000 – 2008 рр.
ЛЛ Гончаренко
Сімнадцяті джерелознавчі читання: матеріали Всеукраїнської наукової …, 2016
2016
Промислова політика Євросоюзу: інституційний вимір трансформацій 1990 – 2000-х років
ЛЛ Гончаренко
Вісник аграрної історії, 185-192, 2016
2016
Ідеологія європейської єдності в 1923–1932 рр.
Л Гончарнко
Європейські історичні студії, 6-19., 2016
2016
Гаазький конгрес європейських рухів 1948 р.: передумови зібрання, діяльність та наслідки
ЛЛ Гончаренко
Сумський державний університет, 2016
2016
Alfred Von Tirpitz and Construction of the Navy in the German Empire in 1865-1916
LL Goncharenko
International Naval Journal, 74-82, 2016
2016
The Role of the Navy of the German Empire in the Colonial Plans of the Emperor Wilhelm II (1896–1900)
LL Goncharenko
2016
У. Пітт-Молодший та позиція Великої Британії в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр.
ЛЛ Гончаренко, КЮ Кобака
Сумський державний університет, 2016
2016
Simon Bolivars Concept of a Pan-Americanism and Its Embodiment in 1813-1826 years
LL Goncharenko, SA Morozov
Journal of International Network Center for Fundamental and Applied Research …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20