Follow
Вергунов  Віктор Анатолійович; Вергунов В.А.; Vergunov V.A.; Verhunov V
Вергунов Віктор Анатолійович; Вергунов В.А.; Vergunov V.A.; Verhunov V
Other namesVergunov, Viktor
Verified email at dnsgb.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Агробиологические особенности возделывания сои в Украине
ФФ Адамень, ВА Вергунов, ПН Лазер, ИН Вергунова
К.: Аграрна наука, 2006
159*2006
Аграрна історія України
ПП Панченко, ВП Славов, ВА Шмарчук
Просвіта, 1996
152*1996
Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект
ВА Вергунов
К. : Аграр. наука, 2012
113*2012
Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки
ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 10, 2006
842006
Пшеница: история, морфология, биология, селекция
ВВ Шелепов, НП Чебаков, ВА Вергунов, ВС Кочмарский
Мироновка: Миронов. ин-т пшеницы им. ВН Ремесло, 2009
69*2009
Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві)
ВА Вергунов
Іст.-бібліогр. сер.«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії, 2009
45*2009
Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки
ІС Бородай, НВАВ наук. ред. д-р с.-г наук
Вінниця, 2012
442012
Teoretyko-metodologhichni osnovy stanovlennja ta rozvytku vitchyznjanoji zootekhnichnoji nauky [Theoretical and methodological foundations of the domestic zootechnical science …
IS Borodai
Vinnycja [in Ukrainian], 2012
332012
Пшеница: биология, морфология, селекция, семеноводство
ВВ Шелепов, НН Гаврилюк, ВА Вергунов
К.: Логос, 2013
31*2013
Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия
АГ Тарарико, ВА Вергунов
Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения»–К.:«Урожай, 175-25, 1993
281993
Селекція, насінництво та сортознавство пшениці
ВВ Шелепов, ММ Гаврилюк, МП Чебаков, ОМ Гончар
УААН, Миронівський ін-т пшениці ім. ВМ Ремесла, 2007
262007
Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу
СМ Рижук, ІТ Слюсар, ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 2002
252002
Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва
ВА Вергунов, НП Коваленко, ОВ Сайко
К.: Нора-прінт, 1998
251998
Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927)
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука, 23-33, 2007
232007
Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина XVIII ст.–1920 рік)
ВА Вергунов
Вергунов ВА–К, 2009
182009
Проблеми збереження фондів наукових бібліотек
В Вергунов
Бібліотечний вісник, 25-31, 2007
182007
Академізація вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи: історико-науковий аналіз (до 75-річчя створення Української академії аграрних наук)
ВА Вергунов
Нариси з історії природознавства і техніки.–2005.–Вип 45, 167-182, 2005
182005
Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок Лісостепу України
ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 2006
162006
Петр Васильевич Будрин. Ученый-аграрий (1857-1939)
ВА Вергунов
Наука, 2004
162004
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука, 132, 2007
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20