Follow
Вергунов  Віктор Анатолійович; Вергунов В.А.; Vergunov V.A.; Verhunov V
Вергунов Віктор Анатолійович; Вергунов В.А.; Vergunov V.A.; Verhunov V
Verified email at dnsgb.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Агробиологические особенности возделывания сои в Украине
ФФ Адамень, ВА Вергунов, ПН Лазер, ИН Вергунова
К.: Аграрна наука, 2006
1082006
Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки
ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 10, 2006
802006
Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука 416, 2, 2012
542012
Пшеница: история, морфология, биология, селекция
ВВ Шелепов, НП Чебаков, ВА Вергунов, ВС Кочмарский
Мироновка: Миронов. ин-т пшеницы им. ВН Ремесло, 2009
522009
Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві)
ВА Вергунов
Іст.-бібліогр. сер.«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії, 2009
362009
Silskohospodarska doslidna sprava v Ukraini vid zarodzhennia do akademichnoho isnuvannia: orhanizatsiinyi aspect [Agricultural experienced business in Ukraine from an origin to …
VA Verhunov
Kyiv: Ahrarna nauka 416, 2012
292012
Сiльськогосподарська дослiдна справа в Українi вiд зародження до академiчного iснування: органiзацiйний аспект ННСГБ НААН
ВА Вергунов
252012
Селекція, насінництво та сортознавство пшениці
ВВ Шелепов, ММ Гаврилюк, МП Чебаков, ОМ Гончар
УААН, Миронівський ін-т пшениці ім. ВМ Ремесла, 2007
252007
Аграрна історія України: Навчальний посібник для студентів та викладачів сільськогосподарських закладів освіти
ПП Панченко, ЮФ Мельник, ВА Вергунов
К.: Видавничий центр «Просвіта, 1996
251996
Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия
АГ Тарарико, ВА Вергунов
Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения»–К.:«Урожай, 175-25, 1993
251993
Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва/Під редакцією ВА Вергунова
ВА Вергунов, НП Коваленко, ОВ Сайко
К.: Нора-прінт, 1998
241998
Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927)
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука, 23-33, 2007
232007
Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу: підручник
СМ Рижук, ІТ Слюсар, ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 2002
232002
Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина XVIII ст.–1920 рік)
ВА Вергунов
Іст. бібліогр. сер.«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії, 2009
182009
Проблеми збереження фондів наукових бібліотек
В Вергунов
Бібліотечний вісник, 25-31, 2007
182007
Академізація вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи: історико-науковий аналіз (до 75-річчя створення Української академії аграрних наук)
ВА Вергунов
Нариси з історії природознавства і техніки.–2005.–Вип 45, 167-182, 2005
182005
Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок Лісостепу України
ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 2006
162006
К.: Аграр
А особенности возделывания сои в Украине, ФФ Адамень, ...
наука, 2006
152006
Петр Васильевич Будрин. Ученый-аграрий (1857-1939)
ВА Вергунов
Наука, 2004
152004
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука, 132, 2007
142007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20