Pогач, Віктор Васильович (VV Rogach)
Pогач, Віктор Васильович (VV Rogach)
Вінницький державний педагогічний університет / Vinnytsia state pedagogical university
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
НАКОПИЧЕННЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВУГЛЕВОДІВ І АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК МІЖ ОРГАНАМИ РОСЛИН РІПАКУ В ОНТОГЕНЕЗІ ЗА ДІЇ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ
В РОГАЧ, В
Агробіологія 80 (4), 45-50, 2010
282010
Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів у рослинництві
ОА Шевчук
Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія …, 2005
282005
ДІЯ РЕТАРДАНТІВ НА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПЕРІОД СПОКОЮ КАРТОПЛІ
ІВ Попроцька, ТІ Рогач, ВГ Кур'ята
Bulletin of Kharkov National Agrarian University. Ser. Biology 3 (12), 6-26, 2015
27*2015
The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae)
VG Kuriata, VV Rohach, TI Rohach, TV Khranovska
Biosystems Diversity 24 (1), 2016
252016
Дія гібереліну та ретардантів на морфогенез, фотосинтетичний апарат і продуктивність картоплі
ВВ Рогач, ІВ Попроцька, ВГ Кур’ята
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія 24 (2), 416-420, 2016
242016
Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин томатів за дії регуляторів росту
ВВ Рогач, ВГ Кур'ята, ОІ Буйна, ОВ Буйний
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
212017
Вплив синтетичних стимуляторів росту на морфофізіологічні характеристики та біологічну продуктивність культури картоплі
ВВ Рогач, ТІ Рогач
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія, 221-224, 2015
202015
Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого
ВВ Рогач
Рогач Віктор Васильович.–Вінниця, 2009.–174 с, 2009
192009
Вплив хлормекватхлориду на морфогенез та продуктивність озимого ріпаку
ВВ Рогач
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2011
172011
ВПЛИВ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ОЗИМОГО РІПАКУ
ВВ Рогач
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2011
162011
Дія ретардантів на морфогенез і продуктивність рослин озимого ріпаку
ВГ Кур’ята, ВВ Рогач, БІ Гуляєв
Физиология и биохимия культ. растений 36 (2), 167-172, 2004
162004
Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку
ВВ Рогач, ВГ Кур'ята, ВГ Курьята, СВ Поливаний, СВ Полываный
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016
142016
Effect of gibberellin and retardants on morphogenesis, photosynthetic apparatus and productivity of the potato
VV Rogach, IV Poprotska, VG Kuryata
Biosystems Diversity 24 (2), 2016
122016
Vplyv syntetychnyh stymuljatoriv rostu na morfofiziologichni harakterystyky ta biologichnu produktyvnist'kul'tury kartopli
VV Rogach, TI Rogach
Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol 23 (2), 221-224, 2015
122015
Вплив синтетичних регуляторів росту 1-НОК та 6-БАП на морфогенез і продуктивність перцю солодкого
О Бровко, В Кур’ята, В Рогач
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія, 77-81, 2016
112016
Diya giberelinu ta retardantiv na morfogenez, fotosyntetychnyj aparat і produktyvnist’kartopli [Effect of gibberellin and retardants on morphogenesis, photosynthetic apparatus …
VV Rogach, IV Poprotska, VG Kuryata
Ecology 24 (2), 416-419, 2016
112016
Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотмістких сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії паклобутразолу
ВВ Рогач
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2004
102004
Вплив рістстимуляторів Вітазиму та 6-бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого
ВВ Рогач
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–2017.–Вип 1 (92), 111-118, 2017
92017
Вплив есфону та хлорметвакхлориду на формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів
ОІ Буйна, ВВ Рогач
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
92016
Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого
ОВ Бровко, ВГ Кур’ята, ВВ Рогач
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20