Подписаться
Галина Петрівна Кузнецова
Галина Петрівна Кузнецова
доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The use of synchronous and asynchronous teaching methods in pedagogical education in COVID-19 terms
V Lytvyn, O Akimova, H Kuznetsova, T Zenchenko, O Stepanenko, ...
International Journal of Health Sciences 5 (3), 617-629, 2021
172021
Офіційно-діловий стиль в освітній адміністративно-управлінській сфері спілкування
ГП Кузнецова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
152014
Формування готовності до викладання української літератури в студентів філологічних факультетів у процесі педагогічної практики
ГП Кузнецова
ГП Кузнецова, 2006
82006
Наукові основи професійної вправності вчителя-словесника від ретроспекції до сьогодення
ГП Кузнецова
ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2013
62013
Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян
ГП Кузнецова
ПП Жовтий ОО, 2012
42012
Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи
ГП Кузнецова
32012
Системний підхід у формуванні фонетичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
Г Кузнецова
Перспективи та інновації науки, 2022
12022
Засоби формування мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного навчання із документознавства
ОД Карась, Г Кузнецова
Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: матеріали ІV …, 2021
12021
Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості майбутніх педагогів професійного навчання із документознавства
О Карась, Г Кузнецова
Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій, 163-166, 2020
12020
Теоретичні основи мовленнєвої культури в дослідженнях вітчизняних учених
ГП Кузнецова, ОД Карась
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
12020
Ортологічні основи офіційно-ділового мовлення в галузі педагогічної освіти
ГП Кузнецова, ІО Кухарчук, ОМ Корчова
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020
12020
Мовленнєвий етикет у сфері соціальної культури та комунікації
ГП Кузнецова
Редакційно-видавничий відділ Глухівського національного педагогічного …, 2010
12010
СУПРАСЕГМЕНТНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ В ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Г Кузнецова
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 6-19, 2023
2023
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВОЗНАВСТВА ДАВНЬОГО ЄГИПТУ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ КЕЙС
Г Кузнецова
Вісник науки та освіти, 2023
2023
АКЦЕНТОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРАЦЯХ ІВАНА ОГІЄНКА
Г Кузнецова
Věda a perspektivy, 2023
2023
«Лінгводидактичні студії» з акцентології за «Граматикою» М. Смотрицького (1619 р.)
ГП Кузнецова
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023
2023
«ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ СТУДІЇ» В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
ГП Кузнецова
Редакційна колегія, 147, 2023
2023
УЧЕННЯ ПРО НАГОЛОС У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Г КУЗНЕЦОВА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2022
2022
Формування академічної доброчесності в процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури
ГП Кузнецова, ТФ Зенченко, ОМ Корчова
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022
2022
Оновлення змісту методичної системи навчання фонетики майбутніх учителів української словесності в контексті здобутків мовознавства
Г Кузнецова, СО Караман, ОВ Караман
Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20