Follow
Yuriy Leshchyshyn (Юрій Лещишин)
Yuriy Leshchyshyn (Юрій Лещишин)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Periodically correlated heart rate variability detection by Neyman-Pearson criterion
Y Leschyshyn, O Semchyshyn
2007 9th International Conference-The Experience of Designing and …, 2007
172007
Multicomponent Model of the Heart Rate Variability Change-point
Y Leshchyshyn, L Scherbak, O Nazarevych, V Gotovych, P Tymkiv, ...
2019 IEEE XVth International Conference on the Perspective Technologies and …, 2019
152019
Algorithm Reliability of Kalman Filter Coefficients Determination for Low-Intensity Electroretinosignal
P Tymkiv, Y Leshchyshyn
2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and …, 2019
152019
Комп’ютерна система аутентифікації осіб
ВА Марків, ГМ Осухівська, ЮЗ Лещишин, АМ Луцків
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
122017
Розробка системи зв’язку як інтегрованого елементу роботизованих систем
ЮЗ Лещишин, НР Романишин, ВВ Наконечний, АО Паламарчук
122016
Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження і проєктування комп’ютерних систем та мереж» для студентів спеціальності 123–Комп’ютерна інженерія
АВ Чайковський, РО Жаровський, ЮЗ Лещишин
Тернопіль, 2021
72021
Створення вбудованих систем на базі структурно - параметричних моделей цифрових каналів зв’язку
ТОН Ю.З. Лещишин, І.В. Міська
VІІІ Науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології», 2020
72020
Фільтровий метод визначення параметрів варіабельності серцевої ритміки
МВ Бачинський, ЮЗ Лещишин, ВВ Фалендиш
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 182-188, 2006
52006
Методи моделювання роботи комп’ютерних мереж
ЮЗ Лещишин, ВВ Чубатюк
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
42018
Метод визначення точки розладки ритмокардіосигналу
БІ Яворський, Ю Лещишин
Комп’ютерні науки та інформаційні технології//Вісник Національного …, 2011
42011
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОЄКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої …
АВ Чайковський, РО Жаровський, ЮЗ Лещишин
32021
Застосування закону вебера–фехнера у квантовій електроретинографії
ПО Тимків, ЮЗ Лещишин, ВП Забитівський, ЛБ Демчук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
32015
Проєктування системи контролю та управління температурними режимами «розумного будинку»
ЮЗ Лещишин, МВ Павлюк
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2020
22020
Моделювання методів симетричного шифрування в цифрових системах зв’язку
ЮЗ Лещишин, МІ Бойко
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
22017
Обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму при холтерівському моніторинзі
ЮЗ Лещишин, БІ Яворський
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 92-97, 2006
22006
Моделювання методів потокового шифрування та передавання фотографічних зображень
ЛЮ Козарик Д.
Інформаційні моделі, системи та технології, 157, 2023
12023
Комп’ютерна система контролю та балансування літій-іонних акумуляторних батарей
ВП Волоський, ЮЗ Лещишин, НР Романишин
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
12021
Структурне моделювання цифрових каналів зв’язку
ЮЗ Лещишин, ІВ Міська, ТО Назаревич
Матеріали Ⅷ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2020
12020
Побудова і моделювання цифрового узгодженого фільтру для виявлення складних сигналів
ЮЗ Лещишин, ВО Ворощак
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
12017
Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу
Б Яворський, Ю Лещишин
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 252-258, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20