Підписатись
Ірина Олегівна Цар
Ірина Олегівна Цар
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності у майбутнього вчителя гуманітарного профілю.
ІО Цар
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
172011
Development Of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media
НЛ Черній Л.В., Мелещенко В.О. Заблоцька Л.М., Цар І.О.
Arab World English Journal Special Issue on English Language on Ukraine, 234-243, 2020
9*2020
Теоретичні передумови формування індивідуального стилю професійної діяльності вчителя-гуманітарія
І Цар
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 219-225, 2014
42014
Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови
А Турчин, І Цар
Бердянськ: БДПУ, 2021
22021
Нетрадиційний урок з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
ІМ Цар
Сучасні дослідження з іноземної філології, 211-220, 2018
22018
Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей
НЛЄ Цар І.О.
Молодий вчений, 2019
12019
Шляхи вдосконалення методики викладання іноземної мови спеціальності
ІМ Цар
Сучасні дослідження з іноземної філології, 297-303, 2017
12017
Створення сприятливих умов для розвитку елітної вищої технічної освіти у Німеччині
Л Чухно, О Чайковська, ІО Цар
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2017
12017
Викладання іноземних мов в онлайн-середовищі
ЛМ Заблоцька, ТМ Олендр, ІО Цар
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Роль англомовного сленгу в іншомовній професійній підготовці майбутніх журналістів
ТМ Олендр, ІО Цар
ЦФЕНД, 2023
2023
Сутність стратегій навчання та підходи до їх класифікацій
Т Олендр, І Цар
Гельветика, 2023
2023
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАГІСТРАНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Л ЗАБЛОЦЬКА, І ЦАР
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
2022
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCY IN UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES IN THE CONDITIONS OF DISTANT LEARNING
Л ЗАБЛОЦЬКА, І ЦАР
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
2022
Використання стратегій навчання на заняттях іноземних мов
ЛМ Заблоцька, ТМ Олендр, ІО Цар
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Особливості навчання англомовного сленгу майбутніх журналістів на заняттях іноземної мови
ТМ Олендр, ІО Цар
Гельветика, 2022
2022
Аpplication of modern education technologies in foreigh language teaching for specific purposes in conditions of distant learning
ЧЛВ Заблоцька Л.М., Мелещенко В.О.
With proceedings of the i international scientific and theoretical …, 2021
2021
Методичні вказівки з підготовки до вступного іспиту (ЄВІ) з німецької мови для здобуття ступеня магістра
ЦІ О.
ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2021
2021
Використання віртуального освітнього середовища у дистанційному навчанні іноземної мови
ІО Цар, ЛМ Заблоцька
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
MOBILE DEVICES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
ЛМ Заблоцька, ІО Цар
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Методичні вказівки та завдання до практичних занять з німецької мови для студентів географічного факультету
НЛЄ Цар І.О.
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20