Волощук Лідія Олександрівна, Волощук Лидия Александровна, Lidiia Voloshchuk, L.Voloschuk
Волощук Лідія Олександрівна, Волощук Лидия Александровна, Lidiia Voloshchuk, L.Voloschuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства
ЛО Волощук
Праці Одеського політехнічного університету, 329-334, 2011
512011
Інноваційний розвиток та економічна безпека промислових підприємств: проблеми комплексного управління
ЛО Волощук
ФОП Бондаренко М.О. Вид-во "Апрель", 2015
29*2015
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
19*2014
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СуТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ІНДИКАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛО Волощук
Бізнес Інформ, 75-79, 2014
15*2014
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015
132015
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова
Одеса:„ВМВ, 180 с., 2009
13*2009
Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу
ЛО Волощук
Проблеми економіки, 2014
92014
Досконалення методичного забезпечення аналізу грошових потоків та інвестиційної діяльності промислового підприємства як складових оцінки його фінансового стану
ЛО Волощук, ОВ Скаленко
Труды Одесского политехнического университета, 256-262, 2010
92010
Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств
ЛО Волощук, КІ Науменко
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 23-30, 2017
82017
Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України
ЛО Волощук
ЛО Волощук/НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж, 2004
82004
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯК ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ
ЛО Волощук
Економіка: реалії часу., 2014
72014
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky v umovakh vartisnooriientovanoho upravlinnia: monohrafiia
SV Filyppova, LO Voloshchuk, CO Cherkasova
Odesa: FOP Bondarenko MO, 196, 2015
62015
Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу
ЛО Волощук, КП Ганєва
Праці Одеського політехнічного університету, 248-254, 2011
62011
Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства
LO Voloshchuk
Економічний аналіз 18 (2), 87-94, 2014
52014
Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства
ЛО Волощук
Економіка: реалії часу, С.224-231, 2014
52014
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЛО Волощук
Економіка: реалії часу, 2014
52014
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЛО Волощук
Одеський національний політехнічний університет, 2016
42016
Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями в процесі інноваційного розвитку промислових підприємств : [моногр.] / В.В. Кірсанова, Л.О. Волощук, С.В …
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
4*2015
Прогнозування інноваційної активності промислових підприємств інструментами імітаційного моделювання бізнес-процесів
ЛО Волощук, ОІ Носовець
Економіка: реалії часу: електрон. наук. фахове вид, 22, 2015
42015
Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями в процесі інноваційного розвитку промислових підприємств
ВВ Кірсанова, ЛО Волощук, СВ Філиппова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20