Волощук Лідія Олександрівна, Волощук Лидия Александровна, Lidiia Voloshchuk, L.Voloschuk
Волощук Лідія Олександрівна, Волощук Лидия Александровна, Lidiia Voloshchuk, L.Voloschuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства
ЛО Волощук
Праці Одеського політехнічного університету, 329-334, 2011
592011
Інноваційний розвиток та економічна безпека промислових підприємств: проблеми комплексного управління
ЛО Волощук
ФОП Бондаренко М.О. Вид-во "Апрель", 2015
32*2015
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015
202015
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
18*2014
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СуТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ІНДИКАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛО Волощук
Бізнес Інформ, 75-79, 2014
16*2014
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова
Одеса:„ВМВ, 180 с., 2009
13*2009
Досконалення методичного забезпечення аналізу грошових потоків та інвестиційної діяльності промислового підприємства як складових оцінки його фінансового стану
ЛО Волощук, ОВ Скаленко
Труды Одесского политехнического университета, 256-262, 2010
122010
Accounting and analytical support for management of innovative development of the enterprise
LO Voloshchuk
Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 36, 2011
112011
Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу
ЛО Волощук
Проблеми економіки, 2014
102014
Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України
ЛО Волощук
ЛО Волощук/НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж, 2004
92004
Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств
ЛО Волощук, КІ Науменко
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 23-30, 2017
82017
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯК ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ
ЛО Волощук
Економіка: реалії часу., 2014
82014
Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства
LO Voloshchuk
Економічний аналіз 18 (2), 87-94, 2014
72014
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky v umovakh vartisnooriientovanoho upravlinnia: monohrafiia
SV Filyppova, LO Voloshchuk, CO Cherkasova
Odesa: FOP Bondarenko MO, 196, 2015
62015
Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями в процесі інноваційного розвитку промислових підприємств : [моногр.] / В.В. Кірсанова, Л.О. Волощук, С.В …
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
6*2015
Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями в процесі інноваційного розвитку промислових підприємств
ВВ Кірсанова, ЛО Волощук, СВ Філиппова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015
62015
Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства
ЛО Волощук
Економіка: реалії часу, С.224-231, 2014
62014
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЛО Волощук
Економіка: реалії часу, 2014
62014
Особливості обліку та оцінки інтелектуального капіталу як фактору інноваційного розвитку промислового підприємства
КВ Ковтуненко, ЛВ Скороходова, ЛО Волощук
62013
Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу
ЛО Волощук, КП Ганєва
Праці Одеського політехнічного університету, 248-254, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20