Подписаться
Людмила Бадюл
Людмила Бадюл
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів
ЛМ Бадюл, ЛН Бадюл, ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Бадюл ЛМ Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції …, 2015
32015
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ–ВИМОГИ ТЕПЕРІШНЬОГО ТА МАЙБУТНЬОГО
МІ ТАРАСЕНКО, ЛМ БАДЮЛ
АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» 2 (3), 128-132, 2021
2021
Особливості прояву комунікативних якостей у майбутніх менеджерів
ЛМ Бадюл
2020
Особливості прояву комунікативних якостей у майбутніх менеджерів
ЦЛМ старший викладач Бадюл Л.М.
Габітус, 161-165, 2020
2020
Ділова кореспонденція як засіб мотивації до вивчення ділової іноземної мови
ЛМ Бадюл
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
2019
Наукова монографія "Методи та засоби підвищення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів"
ОЛМ Бадюл
Одеса: «Атлант ВОИ СОИУ», 147 стор., 2017
2017
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЛМ Бадюл
2017
ВПЛИВ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
ЛМ Цибух, ЛМ Бадюл
2016
Застосування передового науково-методичного досвіду з метою удосконалення рівнів володіння іноземною мовою у професійному середовищі
ЛМ Бадюл, ЛН Бадюл
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
2016
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСВІДУ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЛМ Бадюл
Відповідальні за випуск, 122, 2016
2016
Мовленнєві компетенції як професійна складова майбутніх економістів
ЛМ Бадюл, ЛМ Цибух
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11