Підписатись
Лілія Галапуп (Матлага)
Лілія Галапуп (Матлага)
Аспірант кафедри банківської справи, Тернопільський національний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України
ЛО Галапуп
Економічний аналіз: збірник наукових праць, 274-283, 2014
18*2014
Перспективи оптимізації управління власним капіталом банків в Україні
ЛО Матлага
Сталий розвиток економіки, 327-331, 2011
132011
Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ"
ЛО Матлага
Економічний аналіз: збірник наукових праць, 74-79, 2013
82013
СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ПОНЯТТЯМ «РЕСУРСИ БАНКУ».
ЛО Галапуп
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
4*2014
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
ЛО Матлага
Вісник ДонНУЕТ. Серія" Економічні науки", 208-215, 2012
3*2012
Банківський капітал в умовах подолання фінансової кризи
Л Матлага
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє 17, 97-105, 2012
32012
Особливості регулювання достатності капіталу банку як основи стабільного розвитку банківської системи України
ЛО Матлага
Інноваційна економіка, 258-263, 2013
22013
Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності банківської системи України
ЛО Матлага
Світ фінансів, 327-332, 2011
2*2011
Проблеми управління основними видами ризиків у процесі формування банківського капіталу
Л Матлага
Інноваційна економіка, 258-264, 2011
22011
Власний капітал банку як основа формування банківського капіталу
ЛО Галапуп
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2014
12014
Теоретико-методологічні засади формування власного капіталу в банківських установах України
ЛО Матлага
Вісник ТНЕУ, 81-89, 2012
12012
Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності
ЛО Матлага
Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ, 44-51, 2012
12012
Особливості капіталізації банківських установ України
ЛО Матлага
Наукові записки [Національного університету, 376-384, 2011
12011
Refinancing of banks as a replenishment method of banking capital in terms of internal transformations
Л Галапуп
Intellectual Archive, 1-8, 2015
2015
Залучені кошти як основне джерело поповнення банківського капіталу
ЛО Галапуп
Вісник Хмельницького національного університету, 164-170, 2014
2014
Тенденції формування ресурсної бази банківських установ у сучасних умовах розвитку економіки
ЛО Матлага
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2013
2013
ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ЛО МАТЛАГА
SCIENCE AND ECONOMICS, 43, 2013
2013
Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківської системи України
ЛОМ О.В. Дзюблюк
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18