Олена Гончаренко
Олена Гончаренко
СумДПУ ім.А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості соціостатевої стратифікації суспільства як фактор формування традиційної системи освіти і виховання: гендерний підхід
ОВ Гончаренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3–12, 2011
32011
Використання методики гендерного аналізу педагогічних текстів у підготовці майбутніх вчителів
ОВ Гончаренко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць, 68–71, 2008
3*2008
Проблема дозвілля в контексті гендерного знання
ОВ Гончаренко
Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного …, 2017
12017
Соціальний супровід сімей, що виховують онкохвору дитину
ОВ Смольникова, ОВ Гончаренко
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних …, 2017
2017
Сутність гендерного підходу в соціальній роботі
ОВ Гончаренко
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних …, 2017
2017
Особливості впровадження статеворольового виховання у середніх навчальних закладах України в 1940–1950-х рр.
ОВ Гончаренко
Гендерна парадигма освітнього простору, 32–40, 2016
2016
Юридична практика регулювання порушення прав в сім'ї
ОВ Гончаренко
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми …, 2016
2016
Нормативно-правова база з питань попередження сімейного насильтсва щодо жінок в Україні
ОВ Гончаренко
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми …, 2016
2016
Особливості соціальної роботи щодо подолання явища домашнього насильства, спрямованого на жінок
ОВ Гончаренко
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми …, 2016
2016
Основні характеристики домашнього насильства над жінкою
ОВ Гончаренко
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми …, 2016
2016
Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладах України (1940–1950-ті роки)
ОВ Гончаренко
Сумський державний педагогічний університет імені А .С. Макаренка, 2016
2016
Гендерно обумовлена соціальна робота з особами похилого віку
ОВ Гончаренко
Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce, 195–197, 2016
2016
Гендерний аналіз як методологічна основа вивчення проблеми статево-рольового виховання в історико-педагогічному контексті
ОВ Гончаренко
Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку, 146–148, 2016
2016
Сімейна політика за часів СРСР: гендерний аналіз
ОВ Гончаренко
Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади …, 2015
2015
Статево-рольове виховання радянських школярів у 1940–1950-х рр.
ОВ Гончаренко
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2015
2015
Аналіз досвіду статево-рольового виховання учнів у середніх навчальних закладах України в 1940–1950-х рр.: стан, проблематика та перспективи
ОВ Гончаренко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 27–30, 2015
2015
Гендерний аналіз як методологічний інструмент реалізації гендерного підходу в дослідженнях з історії педагогіки
ОВ Гончаренко
Гендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи …, 2014
2014
Розвиток теорії статево-рольового виховання дітей під впливом поглядів класиків філософської думки на соціостатеву стратифікацію суспільства
ОВ Гончаренко
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2014
2014
Дослідження проблеми виховання хлопчиків і дівчаток в контексті аналізу гендерної політики (на прикладі вивчення радянської гендерної політики 1917–55-х рр.)
ОВ Гончаренко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г …, 2014
2014
Возможности метода гендерного анализа в современных историко-педагогических исследованиях
ЕВ Гончаренко
В мире научных открытий, 164–177, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20