Андрій Шепель
Андрій Шепель
Херсонський державний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в ksau.kherson.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розробка елементів технології вирощування гібридів соняшника різних груп стиглості в основних посівах при зрошенні
АВ Шепель
, ступеня канд. c.-г. наук: спец. 06.01. 02. Меліорація і зрошуване …, 1998
101998
Економічна та біоенергетична ефективність вирощування соняшника різних груп стиглості в основних посівах при зрошенні
ВО Ушкаренко, ПН Лазер, АВ Шепель
Таврійський науковий вісник. Херсон, 10-15, 1998
61998
Вплив щільності складення ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур за різних систем обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах
ГЗ Тимошенко, АМ Коваленко, МВ Новохижній, АВ Шепель
Зрошуване землеробство, 82-85, 2016
32016
Застосування інформаційних технологій для здійснення оцінки кліматичних умов та розрахунку водопотреби люцерни
РА Вожегова, СВ Коковіхін, АВ Шепель, ЛВ Бояркіна
Таврійський науковий вісник.–2013.–Вип 86, 49-52, 2013
32013
Продуктивності шавлії мускатної залежно від водно-фізичних властивостей ґрунту за краплинного зрошення
ВО Ушкаренко, СВ Коковіхін, ВО Чабан, СО Лавренко, АВ Шепель
Збірник наукових праць Уманського НУС, Вип. 96, частина 1, 2020. С. 621-635., 2020
22020
Економічна ефективність технології вирощування шавлії мускатної за краплинного зрошення в умовах Півдня України
ВО Ушкаренко, ВО Чабан, СВ Коковіхін, АВ Шепель, ВП Коваленко
Аграрні інновації, 80-85, 2021
12021
Енергетична оцінка технології вирощування шавлії мускатної залежно від удобрення, обробітку ґрунту, строку сівби та ширини міжряддя
ВО Ушкаренко, ВО Чабан, СВ Коковіхін, ВП Коваленко, АВ Шепель
Аграрні інновації, 66-72, 2020
12020
Влияние сроков сева и густоты стояния на показатели высоты растений гибридов кукурузы в орошаемых условиях юга Украины
РА Вожегова, АН Влащук, АС Дробит, АВ Шепель
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», 2019
12019
Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні
МП Малярчук, ДІ Котельников, АВ Шепель
Зрошуване землеробство, 44-45, 2016
12016
Вплив елементів технології вирощування на продуктивність насіннєвого соняшнику в умовах півдня України
ІМ Мринський, ВВ Гармашів, АВ Шепель, ВТ Гонтарук
Зрошуване землеробство, 30-33, 2014
12014
Адаптивні технології вирощування культур у проміжних посівах в умовах зрошення на півдні України
ВО Ушкаренко, ОЛ Рудік, МВ Минкін, АВ Шепель, ОВ Аверчев
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2004
12004
АВ РУДЕНКО
АВ ШЕПЕЛЬ
За редакцією, 72, 2021
2021
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ОВ Тригуб, ОМ Куценко, ММ Маренич, ВВ Ляшенко, УМ Карбівська, ...
2020
УРОЖАЙНІСТЬ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ ТА ВИХІД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СВ Коковіхін, АВ Шепель, ВО Чабан
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 57-64, 2020
2020
Обгрунтування рибосівозміни для умов ставів Миколаївської області.
ВЮ Шевченко, ПС Кутіщев, АВ Шепель
Видавничий дом Гельветика, 2020
2020
Енергетична та економічна ефективність вирощування шавлії мускатної в південному степу України при краплинному зрошенні
ВО Ушкаренко, СВ Коковіхін, ВО Чабан, АВ Шепель
2020
Перспективи розширення посівних площ озимого або зимуючого гороху на півдні України
ОВ Ушкарено, АВ Шепель, АВ Руденко
Дніпро, WayScience, 2020
2020
Розробка алгоритму перетворення ЦВЗ для впровадження в цифрове зображення на основі використання математичного апарату модулярної арифметики для забезпечення цілісності ЦВЗ
ВМ Джулій, АВ Шепель
ПВНЗ УЕП, 2019
2019
Вплив регулятора росту та строку заміни живильного середовища на індукцію бульбоутворення картоплі в умовах in vitro
ГС Балашова, ОІ Котова, СМ Юзюк, БС Котов, АВ Шепель
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, 2019
2019
Метод покращення стабілізації літаючих комп'ютерних роботів на основі під регулятора
ВМ Полозова, АВ Шепель
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20