Мещеряков Андрій Адольфович
Мещеряков Андрій Адольфович
Університет митної справи та фінансів, кафедра грошового обігу та кредиту, професор
Підтверджена електронна адреса в amsu.dp.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація діяльності комерційного банку: навч. посіб.
АА Мещеряков
К.: Центр навчальної літератури, 2007
582007
Фінансовий менеджмент у банках
АА Мещеряков
навч. посіб./АА Мещеряков, ЛВ Лисяк.–К.: ЦНЛ, 2006
402006
Формування та використання ресурсної бази банку
АА Мещеряков
Фінанси України, 89-94, 2006
272006
Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку:[монографія]
АА Мещеряков
К.: Науковий світ 347 (1), 2006
242006
Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади
ТА Васильєва, ТА Васильева
232008
Організація діяльності комерційного банку
АА Мещеряков
навч. посіб./АА Мещеряков.–К.: ЦУЛ,–2007.–608 с, 2007
232007
Теоретико-практичні засади побудови фінансового менеджменту банку
АА Мещеряков
Формування ринкових відносин в Україні, 53-57, 2006
132006
Методологічні засади організації ефективної внутрішньої економіки комерційного банку
АА Мещеряков
Українська академія банківської справи, 2006
122006
Управління кредитним портфелем банку
АА Мещеряков, КС Тарасюк
Серія «Економіка».[Електронний ресурс]/–Режим доступу: http://vestnikdnu …, 2012
92012
Проблеми розвитку фондового ринку та шляхи їх розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України
АА Мещеряков, СВ Сопотян
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 71-75, 2012
92012
Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки
АА Мещеряков, СВ Сопотян
Академія митної служби України, 2014
82014
Использование компьютерного моделирования при малозатратной модернизации котла НИИСТУ-5
АА Долинский, АА Халатов, СГ Кобзарь, ОА Назаренко, ...
Промышленная теплотехника, 2007
72007
Аналіз економічної сутності понять «ринок фінансових послуг» та «ринок банківських послуг».
АА Мещеряков
Формування ринкових відносин в Україні, 72, 2007
72007
Поиски биологически активных соединений в растениях флоры Туркмении
ИА Губанов, АА Мещеряков
Изв. АН ТССР. Сер. биол. науки, 35-41, 1963
71963
Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку
АА Мещеряков, АА Каірбєков
Ефективна економіка, 2009
62009
Протидія легалізації доходів в умовах кризи
АА Мещеряков
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
62009
Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки
АА Мещеряков
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
62007
Методологічні засади підвищення ефективності роботи комерційного банку
АА Мещеряков
Формування ринкових відносин в Україні, 67, 2006
62006
Оцінка прибутковості активів на основі визначення джерел їх формування
АА Мещеряков
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
62005
Содержание кумаринов, флавоноидов, сапонинов, дубильных веществ, лактонов и эфирных масел в некоторых растениях флоры Туркмении из Кара-Кала и Большого Балхана
МО Каррыев, ВВ Киселева, АА Мещеряков
Изв. АН ТССР. Сер. биол. наук, 88-89, 1979
61979
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20