Follow
Мещеряков Андрій Адольфович
Мещеряков Андрій Адольфович
Університет митної справи та фінансів, кафедра грошового обігу та кредиту, професор
Verified email at amsu.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація діяльності комерційного банку: навч. посіб.
АА Мещеряков
К.: Центр учбової літератури, 552, 2007
592007
Фінансовий менеджмент у банках
АА Мещеряков
навч. посіб./АА Мещеряков, ЛВ Лисяк.–К.: ЦНЛ, 2006
442006
Організація діяльності комерційного банку
АА Мещеряков
навч. посіб./АА Мещеряков.–К.: ЦУЛ,–2007.–608 с, 2007
312007
Формування та використання ресурсної бази банку
АА Мещеряков
Фінанси України, 89-94, 2006
292006
Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади
ТА Васильєва
272008
Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку:[монографія]
АА Мещеряков
К.: Науковий світ 347 (1), 2006
252006
Абдоминальный сепсис и окислительный стресс
ИН Пасечник, ЕИ Скобелев, ВВ Крылов, ПС Сальников, ...
Хирургия 12, 18-23, 2015
172015
Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки
АА Мещеряков, СВ Сопотян
Академія митної служби України, 2014
162014
Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні
АА Мещеряков, СВ Сопотян
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 34-39, 2011
162011
Теоретико-практичні засади побудови фінансового менеджменту банку
АА Мещеряков
Формування ринкових відносин в Україні, 53-57, 2006
132006
Поняття банківського товару і його зв’язок з категоріями банківський продукт”, банківська послуга” та банківська операція”
НС Меда
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 196-204, 2014
122014
Методологічні засади організації ефективної внутрішньої економіки комерційного банку
АА Мещеряков
Українська академія банківської справи, 2006
122006
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
112010
Роль окислительного стресса в формировании острого респираторного дистресс-синдрома у хирургических больных в критических состояниях
ИН Пасечник, ВВ Крылов, ЕИ Скобелев, АА Мещеряков
Вестник интенсивной терапии, 65-68, 2008
112008
Антимикробные свойства некоторых растений Туркмении
АС Бондаренко, АА Мещеряков, ТИ Скоробогатько
Ашхабад: Изд-во. АН ТССР, сер. биол. наук 3, 46-49, 1967
101967
Проблеми розвитку фондового ринку та шляхи їх розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України
АА Мещеряков, СВ Сопотян
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 71-75, 2012
92012
Состояние оксидантно-антиоксидантной системы и когнитивных функций пациентов, перенесших плановые абдоминальные операции в условиях разных методов общей анестезии
ИН Пасечник, АА Мещеряков, СИ Контарев, СП Лозенко
Анестезиология и реаниматология, 50-54, 2009
92009
Использование компьютерного моделирования при малозатратной модернизации котла НИИСТУ-5
АА Долинский, АА Халатов, СГ Кобзарь, ОА Назаренко, ...
Промышленная теплотехника, 2007
92007
Аналіз економічної сутності понять ринок фінансових послуг та ринок банківських послуг.
АА Мещеряков
Формування ринкових відносин в Україні, 31-35, 2007
92007
Дискусійні проблеми визначення сутності банку і банківського продукту в сучасних умовах
АА Мещеряков
Вісник ДДФЕІ. Економічні науки, 10, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20