кафедра МБОФК
кафедра МБОФК
СумДПУ імені А. С. Макаренка, НН ІФК, МБОФК
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Формування здоров’я школярів в умовах навчально-виховного закладу
ІО Калиниченко, ОО Єжова
Довкілля та здоров’я, 26, 2003
162003
Особливості функціонального стану організму школярів залежно від організації фізичного виховання
СВ Гозак, ОТ Єлізарова
Довкілля та здоров’я, 2012
112012
Інформативність індексних способів оцінки соматотипів у дітей
ІО Калиниченко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 72–75 …, 2009
92009
Аналіз адаптаційних можливостей і фізичної підготовленості дітей середнього та старшого шкільного віку
ІО Калиниченко
Перинатология и педиатрия, 60-65, 2008
92008
Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку
І Калиниченко
Physical education, sports and health culture in modern society 2, 128-131, 2008
92008
Технологія гармонізації фізичного і інтелектуального особистісного розвитку і здоров’я в системі фізичного виховання молодшого школяра (Ч. 2. Експериментальне обґрунтування)
ІВ Іваній, ІО Калініченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 14-35, 2009
82009
Використання проби Руф’є для оцінки функціональних можливостей організму дітей 6-17 років
ІО Калиниченко
Наука і освіта, 2012
72012
Використання проби Руф’є для оцінки функціональних можливостей організму дітей 6-17 років
ІО Калиниченко
Наука і освіта, 2012
72012
Оцінка адаптаційних і функціонально-резервних можливостей організму дітей шкільного віку
ЛВ Квашніна, НС Полька, ІО Калиниченко, ЮА Маковкіна
ЛВ Квашніна, НС Полька, ІО Калиниченко, ЮА Маковкіна.: Методичні …, 2010
72010
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посіб.
ІО Калиниченко
Суми: Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
52013
Вікові особливості поширеності тютюнопаління серед учнів 11–16 років загальноосвітніх навчальних закладів
ГО Латіна
Гігієна населених місць, 293-298, 2012
52012
Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні
ІО Калініченко
Постметодика, 1 (98), 12-17, 2011
52011
Динаміка показників стану здоров’я дітей (Сумська область)
ІО Калініченко
Україна. Здоров’я нації, 11, 2009
52009
Гігієнічна оцінка добової рухової активності дітей 7-17 років
ІО Калиниченко
Спортивна медицина, 36-40, 2014
42014
ВПЛИВ УРОКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЙ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ІО Калиниченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ …, 2013
42013
Аналіз розповсюдженості клініко-морфологічних ознак диспластичних змін у дітей 4–7 років
ЮЛ Дяченко
Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі …, 2012
42012
Соціально-гігієнічні аспекти формування здорового способу життя дитячого населення
ІО Калиниченко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 78-84, 2010
42010
Стан здоров’я дітей у навчальних закладах з різним режимом організованої фізичної активності
ІО Калиниченко
Гігієна населених місць, 358-364, 2009
42009
Гігієнічна оцінка обсягу і форм рухової активності підлітків 14-17 років/ІО Калініченко, МЮ Антомонов
ІО Калиниченко
Гігієна населених місць, 364-369, 2005
42005
Збереження і зміцнення здоров’я школярів в умовах сучасного навчально-виховного закладу
ІО Калиниченко
Матеріали обл. наук.-практ. конф.“Формування здоров’я школярів в умовах …, 2004
42004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20