Myroniuk M.O./Миронюк М.О./Миронюк М.А./Savluchynska M.O./Savluchіnskaya M.А./Савлучинська М.О.
Myroniuk M.O./Миронюк М.О./Миронюк М.А./Savluchynska M.O./Savluchіnskaya M.А./Савлучинська М.О.
INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY NAS OF UKRAINE / Інститут гідробіології НАНУ / Институт гидробиологии НАНУ
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фосфор у водних екосистемах
МО Савлучинська, ЛО Горбатюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
42014
Процеси переамінування в організмі риб за діі нафтопродуктів водного середовища
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал 44 (2), 88-95, 2008
3*2008
Особливості фундаментального аналізу фондового ринку
МО Миронюк, ЖМ Жигалкевич
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 182-191, 2018
12018
Особливості акумуляції фосфору гідрофітами водойм в районі Бортницької станції аерації (м. Київ)
ЛО Горбатюк, ОО Пасічна, ОМ Арсан, ЮМ Ситник, МО Савлучинська, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Вплив сирої нафти і дизпалива на активність сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази в організмі коропа (Cyprinus carpio L.)
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал, 2011
12011
Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного середовища
МО Миронюк
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2009
12009
Формування стратегії короткострокової торгівлі на фондовому ринку
МО Миронюк
Київ, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
М Миронюк
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: зб. тез доп., 26, 2017
2017
Особливості енергозабезпечення процесів адаптації риб до різних концентрацій фіпронілу та диметоату у водному середовищі
МО Савлучинська, ІМ Коновець, ОМ Арсан, МГ Мардаревич
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Динаміка фізіолого-біохімічних показників в тканинах молюсків Unio tumidus PH. за дії неорганічного фосфору водного середовища
ОМ Арсан, МО Савлучинська, СП Бурмістренко, ЮМ Ситник, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Effect of Phosphorus Compounds on Aquatic Plants (a Review)
YA Pasichna, LO Gorbatiuk, OM Arsan, MA Savluchinskaya, IG Kuklia, ...
Hydrobiological Journal 51 (3), 2015
2015
Фосфор мийних засобів та його вплив на водяні організми (огляд)
МО Савлучинська, ЛО Горбатюк, ОМ Платонов, ОО Пасічна, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Peculiarities of Course of the Transamination Reactions in the Carp Organism under the Impact of Organophosphoric Compound in the Aquatic Medium
MO Myroniuk, IG Kuklia, LO Gorbatiuk, SP Burmistrenko, OM Arsan
Hydrobiological Journal 49 (4), 2013
2013
Особливості перебігу реакцій переамінування в організмі коропа за дії фосфорорганічних речовин водного середовищ
МО Миронюк, ІГ Кукля, ЛО Горбатюк, СП Бурмістренко, ОМ Арсан
Гидробиологический журнал, 2013
2013
Impact of Fipronil on Content of the Macroergic Compounds in the Carp Tissues
MO Myroniuk, VO Arsan
Hydrobiological Journal 48 (6), 2012
2012
Вплив фіпронілу на вміст макроергічних фосфорних сполук у тканинах коропа
МО Миронюк, ВО Арсан
Гидробиологический журнал, 2012
2012
Role of Bottom Sediments in Migration and Transformation of the Oil Products and Their Effect on Aquatic Organisms
OM Arsan, LO Gorbatiuk, TM Shapoval, MO Platonov, IM Konovets, ...
Hydrobiological Journal 47 (2), 2011
2011
Effect of Crude Oil and Diesel Fuel on Activity of Succinate Dehydrogenase and Cytochrome C Oxydase in Organism of Carp (Cyprinus carpio L.)
MO Myroniuk, OM Arsan, VO Khomenchuk
Hydrobiological Journal 47 (4), 2011
2011
Динаміка вмісту свинцю, пірувату, лактату та співвідношення вільних НАД-пар в тканинах білого амура за дії йонів свинцю водного середовища
ОМ Арсан, ІМ Коновець, ВО Арсан, ЮМ Ситник, МО Миронюк, ІГ Кукля
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
Роль донних відкладів різного типу в міграції і трансформації нафтопродуктів та їх вплив на гідробіонтів
ОМ Арсан, ЛО Горбатюк, ТМ Шаповал, МО Платонов, ІМ Коновець, ...
Гидробиологический журнал, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20