Victor Gogunsky
Victor Gogunsky
Одесский политехнический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене itdmi.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
НАПРЯМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ»
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 5-7, 2012
80*2012
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету 1 (35), 251-255, 2011
79*2011
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 15 (-), 134-139, 2013
72*2013
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем. 8, 14-16, 2011
70*2011
Основные законы проектного менеджмента
ВД Гогунский, СВ Руденко
Матеріали IV міжнар. конф.:«Управління проектами: стан та перспективи», 37-40, 2008
58*2008
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем 4 (12), 35-39, 2012
48*2012
Теория проектно - ориентованого управления: обоснование закона Бушуева С.Д.
ВА Вайсман, ВД Гогунський, СВ Руденко
Наукові записки Міжнародного гуманіт. ун-ту: Зб. / Під. ред. д.т.н., проф …, 2009
482009
SCOPUS та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 5 (119), 27-40, 2014
46*2014
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
442013
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання
СД Бушуєв, АО Білощицький, ВД Гогунський
КНУБА, 2014
402014
НОВА МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-КЕРОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІИ
В Вайсман, ВД Гогунский
Економіст – 2011. 8 (298), 11-13, 2011
402011
Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці
ЮС Чернега, ВД Гогунський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 2013
392013
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та.-Спецвыпуск, 31-34, 2005
382005
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів
ДВ Лукьянов, ВД Гогунський, ОВ Власенко
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10/ 55), 26-28, 2012
372012
Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу ...........
ВД Яковенко, ВД Гогунський
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 50-57, 2009
352009
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-Европейский журнал передових технологий, 14, 2005
352005
Legal and organizational issues of improving the labor protection and industrial safety level at Ukrainian enterprises
A Bochkovskyi, N Sapozhnikova, V Gogunskii
Науковий вісник Національного гірничого університету, 100-108, 2017
342017
Development process models for evaluation of performance of the educational establishments
T Otradskaya, V Gogunskii
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-22, 2016
342016
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОЕКТНО-КЕРОВАНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВО Вайсман, ВО Величко, ВД Гогунський
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (35), 257-262, 2011
342011
Автоматизированная система контроля знаний
ТИ Тертышная, ЕВ Колесникова, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (13), 257-262, 2001
34*2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20