Victor Gogunsky
Victor Gogunsky
Одесский политехнический университет
Підтверджена електронна адреса в itdmi.opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету 1 (35), 251-255, 2011
78*2011
НАПРЯМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ»
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 5-7, 2012
76*2012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 15 (-), 134-139, 2013
67*2013
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем. 8, 14-16, 2011
62*2011
Основные законы проектного менеджмента
ВД Гогунский, СВ Руденко
Матеріали IV міжнар. конф.:«Управління проектами: стан та перспективи», 37-40, 2008
54*2008
Теория проектно - ориентованого управления: обоснование закона Бушуева С.Д.
ВА Вайсман, ВД Гогунський, СВ Руденко
Наукові записки Міжнародного гуманіт. ун-ту: Зб. / Під. ред. д.т.н., проф …, 2009
462009
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем 4 (12), 35-39, 2012
44*2012
SCOPUS та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 5 (119), 27-40, 2014
42*2014
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
402013
НОВА МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-КЕРОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІИ
В Вайсман, ВД Гогунский
Економіст – 2011. 8 (298), 11-13, 2011
392011
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання
СД Бушуєв, АО Білощицький, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 2014
382014
Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці
ЮС Чернега, ВД Гогунський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10), 83-85, 2013
372013
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів
ДВ Лукьянов, ВД Гогунський, ОВ Власенко
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10/ 55), 26-28, 2012
362012
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та.-Спецвыпуск, 31-34, 2005
342005
Development process models for evaluation of performance of the educational establishments
T Otradskaya, V Gogunskii
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-22, 2016
332016
Разработка модели деятельности инженера по охране труда с использованием цепей Маркова
ЮС Чернега, ВД Гогунский
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 39-43, 2014
332014
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОЕКТНО-КЕРОВАНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВО Вайсман, ВО Величко, ВД Гогунський
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (35), 257-262, 2011
332011
Проявление закона Кошкина КВ в безнадежных проектах: признаки, свойства, результаты
ВИ Бондарь
Управління проектами: стан та перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф …, 2009
332009
Траектория развития проекта как организационно-технической системы в многомерном пространстве переменных
ПА Тесленко, ВД Гогунский
Тези доповідей VІ міжнародної конференції” Управління проектами у розвитку …, 2009
332009
Автоматизированная система контроля знаний
ТИ Тертышная, ЕВ Колесникова, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (13), 257-262, 2001
33*2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20