Підписатись
Марина Катинська (Старченко)
Марина Катинська (Старченко)
Open International University of Human Development "Ukraine"
Підтверджена електронна адреса в uu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розробка моделі організації клінічних випробувань генеричних лікарських засобів
ВЄД ІА Зупанець, МГ Старченко
Запорожский медицинский журнал, 2011, 2011
82011
Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату АЛЬТАБОР
ТВС ВЄ Доброва, MГ Старченко
Клиническая информатика и телемедицина, 2009, 2009
42009
Розробка концептуальної моделі діяльності клінічного провізора в сфері клінічних випробувань лікарських засобів та шляхи підвищення професійної підготовки
МГС ІА Зупанець, НП Безугла
http://91.234.42.22/bitstream/123456789/1068/1/04-07%281%29.pdf, 2011
32011
Роль і місце досліджень з оцінки біо еквівалентності лікарських засобів у доказовій медицині та фармації
ВЄД ІА Зупанець, НП Безугла, МГ Старченко
Клинические иссле дования лекарственных средств в Украине: Матер. ІІІ научно …, 2010
22010
Методологічні та організаційні аспекти проведення клінічних випробувань за участю здорових добровольців
ВЕ Зупанець, І. А. Старченко, М. Г. Доброва, В. Є. Zupanets, I. A ...
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2010. - № 4. - С …, 2010
22010
Підходи до підвищення пероральної біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів другого класу за біофармацевтичною класифікаційною системою
VV Mohylyuk, LL Davtian, DO Novykov, MG Katynska, YV Shmyrova, ...
News of Pharmacy, 29-35, 2019
2019
Патофізіологічні порушення та способи фармакологічної корекції обміну магнію при деяких захворюваннях
БДО Новиков Д. О., Катинська М. Г.
2019
Методические принципы оценки финансовой компенсации участия добровольцев в клинических испытаниях
ІАЗ В.Є. Доброва, М.Г. Старченко
http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/19110, 2013
2013
Дослідження біоеквівалентності як необхідна складова державної політики щодо забезпечення населення лікарськими засобами
МГС І. С. Вороніна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK …, 2013
2013
Аналіз думки добровольців – учасників клінічних випробувань відносно факторів дискомфорту
ТЮК В.Є. Доброва, М.Г. Старченко
Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21 …, 2012
2012
Науково-методичні підходи до організації та проведення клінічних випробувань за участі здорових добровольців
МГ Старченко
НФАУ. автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / М. Г. Старченко …, 2012
2012
Розробка критеріїв оцінки місць проведення клінічних досліджень за участі здорових добровольців
ОМК В. Є. Доброва, М. Г. Старченко, І. А. Зупанець
Запорожский медицинский журнал. - 2011. - т. 13, № 6. - С. 21-25., 2011
2011
Аналіз факторів дискомфорту з урахуванням вимог до належного планування клінічних випробувань за участю здорових добровольців
ОМК В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, І.А. Зупанець
Запорожский мед. журн. – 2011. – Т. 13, №5. – С. 16–21., 2011
2011
Організаційне забезпечення анкетування здорових добровольців учасників клінічних випробувань І фази та досліджень біоеквівалентності
ОМК В. Є. Доброва, М. Г. Старченко, І. А. Зупанець
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2011. - № 6. - С …, 2011
2011
Обґрунтування та розробка методики розрахунку компенсації участі здорових добровольців у клінічних випробуваннях з урахуванням сучасних вимог
КОМ Доброва В. Є., Зупанець І. А., Старченко М. Г.
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2011. - № 5. - С …, 2011
2011
Розробка методики проведення аудиту клінічних досліджень лікарських засобів
ЮВП М. Г. Старченко, О. А. Шестопал
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK …, 2010
2010
Статистичне забезпечення клінічного дослідження переносимості препарату "Альтабор"
TV Доброва, В. Є. Старченко, М. Г. Саєнко, Т. В. Dobrova, V. Ye. Starchenko ...
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/683, 2009
2009
Актуальные вопросы обеспечения качества клинических исследований лекарственных средств Actual questions quality assurance of clinical researches of medical products
OA Старченко, М. Г. Підпружников, Ю. В. Шестопал, О . А. Старченко, М. Г ...
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2009. - № 3. - С …, 2009
2009
Роль та місце клінічних провізорів у сфері клінічних досліджень з метою забезпечення їх якості
СМ Г
Матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Клінічна фармація в Україні". -X …, 2007
2007
Минеральная плотность костной ткани и способность спленоцитов к экспрессии генов провоспалительных цитокинов у мышей при старении, стрептозотоциновом диабете и лечении кверцетином
ГМБ Ю. Е. Рушкевич, И. Н. Пишель, Т. А. Дубилей, А. В. Паршиков, А. Н ...
Пробл. старения и долголетия. - 2006. - 15, № 4. - С. 320-331., 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20