Maria Hełdak
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of the Local Spatial Policy in Poland with Regard to Sustainable Development.
M Hełdak, B Raszka
Polish Journal of Environmental Studies 22 (2), 2013
332013
Prognosis of the Natural Environment Transformations Resulting from Spatial Planning Solutions.
M Heldak, B Raszka
Polish Journal of Environmental Studies 20 (6), 2011
192011
Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast
M Hełdak
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9 (1), 37-46, 2010
172010
Evaluation of the Spatial Policy of a Commune with Regard to Planned Land Use.
M Hełdak, B Raszka
Polish Journal of Environmental Studies 22 (1), 2013
162013
Costs of Urbanisation in Poland, based on the Example of Wrocław
M Hełdak, M Płuciennik
Proceedings of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering …, 2017
142017
Planning documents and sustainable development of a commune
M Hełdak
Polish Journal of Environmental Studies 18 (3A), 100-107, 2009
122009
Application of spatial models in making location decisions of wind power plant in Poland
M Płuciennik, M Hełdak, J Szczepański, C Patrzałek
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (7), 72016, 2017
112017
Design of ground surface sealing in the spatial policy of communes
M Hełdak, B Raszka, J Szczepański
Procedia engineering 161, 1367-1372, 2016
112016
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie MPZP Oława Przemysł
M Hełdak
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 5 (1-2), 25-36, 2006
112006
Factors forming the consumers’ willingness to pay a price premium for ecological goods in Ukraine
A Kucher, M Hełdak, L Kucher, B Raszka
International journal of environmental research and public health 16 (5), 859, 2019
102019
State Interventionism in agricultural land turnover in Poland
A Stacherzak, M Hełdak, L Hájek, K Przybyła
Sustainability 11 (6), 1534, 2019
92019
Borough Development Dependent on Agricultural, Tourism, and Economy Levels
A Stacherzak, M Hełdak
Sustainability 11 (2), 415, 2019
92019
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości–studium przypadku
M Hełdak
STUDIA I MATERIAŁY, 19, 2009
92009
Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku
M Hełdak
Acta Scientiarum Polonarum, Administratio Locorum, 1-2, 2002
92002
Evaluation of Sustainable Development of Tourism in Selected Cities in Turkey and Poland
SS Kurt Konakoglu, M Hełdak, BC Kurdoglu, J Wysmułek
Sustainability 11 (9), 2552, 2019
72019
The Impact of Administrative Reform on Labour Market Transformations in Large Polish Cities
K Przybyła, M Kachniarz, M Hełdak
Sustainability 10 (8), 2860, 2018
72018
Utilization of calcined gypsum in water and wastewater treatment: removal of phenol
CA Igwegbe, AE Al-Rawajfeh, HI Al-Itawi, S Sharadqah, S Al-Qazaqi, ...
Journal of Ecological Engineering 20 (7), 2019
62019
Fees for advertisements in the right-of-ways of public roads incurred by a Given Bank Brand in Poland
M Płuciennik, M Hełdak, E Werner
Real Estate Management and Valuation 23 (4), 52-61, 2015
62015
Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg
M Hełdak, A Stacherzak, J Kazak
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 20 (4), 89-100, 2012
62012
Teoretyczne i praktyczne aspekty ustalania wysokości" opłaty planistycznej"
M Hełdak
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 16 (1 Gospodarowanie …, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20