Фундюр Наталія Миколаївна
Фундюр Наталія Миколаївна
доцент кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ОМ Іфтода, ...
Єдине здоров’я та проблеми харчування України, 59-66, 2019
2019
Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження
ІМ Авдєєнко, ОМ Бельорін-Еррера, ІС Бєляєв, ОМ Бєляєва, КО Бігуняк, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, ФОП Петров ВВ, вид. Рожко СГ, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ МИКРОСОЦИУМА НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
НМ Фундюр, ОВ Кушнир, ОГ Кметь
Печатается по решению редакционно-издательского совета Восточно-Сибирского …, 2017
2017
Особливості харчування людини за умов впливу екологічно несприятливого середовища
НМ Фундюр, ОМ Іфтода
Тези доповідей" Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем …, 2016
2016
Особливості харчування осіб, зайнятих розумовою працею
НМ Фундюр, ОВ Кушнір
Тези доповідей" Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем …, 2016
2016
Раціональні аспекти нетрадиційного харчування як елементи дієтотерапії
ОВ Кушнір, НМ Фундюр, ТІ Грачова
ББК 24.2 Е 45, 96, 2016
2016
Федір Андрійович Баштан–засновник кафедри комунальної гігієни НМУ імені ОО Богомольця і кафедри гігієни та екології БДМУ
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ЛЙ Власик
Довкілля та здоров’я. Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни …, 2015
2015
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот
ЛІ Власик, ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
2015
Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, ОМ Іфтода, ОВ Кушнір, НМ Фундюр
Клінічна та експериментальна патологія, 17-19, 2014
2014
Гігієнічна оцінка збалансованості мінерального складу раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, ТІ Грачова, ОВ Кушнір, НМ Фундюр
Проблеми харчування, 22-24, 2013
2013
Актуальні питання у підготовці фахівців за спеціальністю" Лікувальна справа"(освітньо-кваліфікаційний рівень-" спеціаліст")
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ТІ Кметь, ТІ Грачова, ВВ Янчук
Матеріали навчально-методичної конференції конференції" Актуальні питання …, 2012
2012
Гігієнічна оцінка підгострого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію у тварин старого віку з різним типом ацетилювання
ЛІ Власик, ТІ Кметь, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ІД Візнюк
Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика збалансованості жирової складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОВ Кушнір, ТІ Кметь, ІД Візнюк
Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
2012
Особливості комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію на тварин різного віку в залежності від швидкості ацетилювання
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, ТІ Кметь, НМ Фундюр, ОГ Кметь
Тези Гобуновських читань" Оцінка екологічного стану території та перспективи …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика білкової складової раціонів харчування дітей дошкільного віку
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ТІ Грачова, ОВ Кушнір, ...
Тези Гобуновських читань" Оцінка екологічного стану території та перспективи …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика збалансованості жирової частини раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ТІ Грачова, ОМ Жуковський, ОВ Кушнір, ...
Сучасні проблеми токсикології.-№ 5.-2011.-С. 175-176, 2011
2011
Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ТІ Кметь, ТІ Грачова, ...
Буковинський медичний вісник, 2010
2010
Памяті професора Савельєва Олега Миколайовича-науковця та педагога
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ТІ Грачова, ІФ Прунчак
Клінічна та експерементальна патологія, 2009
2009
Аналіз захворюваності дитячого населення Чернівецької області у 2006-2007 роках
НМ Фундюр, ВІ Приймак, ЮВ Фундюр, ЛЙ Власик
Тези доповідей науково-практичної конференції" Вікові аспекти схильності …, 2008
2008
Історія становлення і розвитку кафедри гігієни та екології
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак, ТІ Грачова
Буковинський медичний вісник, 2003
2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20