Ірина Сопівник
Ірина Сопівник
професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті, Національний
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
НазваПосиланняРік
Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник
ВСВ Лузан П.Г., Сопівник І.В.
НАКККіМ, 2012
88*2012
Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості
ІВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
152016
Виховання моральної відповідальності сільської молоді:[монографія]
ІВ Сопівник
К.: Видавництво «Логос, 2014
132014
Теорія і практика виховання моральної відповідальності сільської молоді
ІВ Сопівник
Сопівник Ірина Віталіївна, 2015
112015
Науково-дослідницька робота студентів як складова їхньої професійної компетентності
ІВ Сопівник
Вісник Книжкової палати, 23-25, 2008
112008
Формування громадянськості студентів вищих аграрних навчальних закладів.
ІВ Сопівник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
112006
Основи науково–педагогічних досліджень: навч. посібник
ПГ Лузан, ІВ Сопівник, СВ Виговська
К.: ДАКККіМ, 2008
102008
Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах: навчальний посібник
ВД Шинкарук, РВ Сопівник, ІВ Сопівник
ЦП «Компринт», 2015
82015
Виховуюче навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців
ІВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
72015
Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю
РВ Сопівник, ІВ СОПІВНИК
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
72010
Виховання громадянина в аграрному вищому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. Нац. аграр. ун-т.
РВС І. В. Сопівник, В. П. Лисенко
Видавничий центр НАУ, 2007
72007
Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот»
ДОП Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І ...
НУБіП, 2016
52016
Дослідження готовності молоді до відповідальних сімейних відносин
ІВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
32015
Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів
НТ Тверезовська, ІВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
32011
Цінності сім’ї та батьківства у структурі ціннісних орієнтацій молоді України та Польщі
ІВ Сопівник
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 42-45, 2018
22018
Крос-культурний аналіз ціннісних орієнтацій сучасної молоді
ІВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
22017
Зарубіжний досвід виховання моральної відповідальності сільської молоді
РВ Сопівник, ІВ Сопівник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
22014
Історія української педагогіки і освіти: навчальний посібник-хрестоматія/Оксана Вікторівна Васюк, Ірина Віталіївна Сопівник
ОВ Васюк
К.: ДАКККіМ, 2011
22011
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес початкових класів
НІ Захарова
Початкова школа, 44-45, 2008
22008
Виховання ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закладів вищої освіти
КО Власенко
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20