Тетяна Григорівна Попович
Тетяна Григорівна Попович
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємницва імені академіка Ф. Г. Бурчака
Підтверджена електронна адреса в adamant.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підтримка інноваційної діяльності. Досвід економічно розвинутих держав та України
П Лапечук, Т Попович
Регіональна економіка, 47-50, 2007
132007
Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин
В Луць, П Лапечук, Т Попович
Юридична Україна, 4-10, 2010
72010
Додаткові елементи механізму правового регулювання стандартизації в господарському праві
Т Попович
Актуальні проблеми реформування земельних, аграрних та господарських відносин, 2013
32013
Проблеми земельного сервітуту
В Луць, П Лапечук, Т Попович
Юридична Україна, 53-55, 2010
32010
Проблемні питання становлення ринку земель в Україні
В Луць, П Лапечук, Т Попович
Юридична Україна, 68-71, 2010
32010
Система правового забеспечення стандартизації в сфереі охорони довкілля та перспективи її розвитку
Т Трофанчук
Право України, 29-32, 2003
32003
Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності: монографія
Т Попович
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка …, 2018
22018
Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності. Дисертація...
ТГ Попович
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка …, 2018
22018
Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду
Т Попович
Юридична Україна, 48-54, 2017
22017
Якість води: порівняльний аналіз директиви Європейського Союзу та нормативно-правових актів України
Т Попович, П Лапечук, В Луць
Юридична Україна, 51-56, 2009
22009
Екологічні стандарти у розрізі генезису екологічного права (цивіль но правовий аспект)
Т Попович
Юридична Україна.–2004.–9.–С 37 (40), 38, 2004
22004
Підтримка інноваційної діяльності. Досвід економічно розвинутих держав та України
Т Попович, П Лапечук
Юридичний журнал, 18, 2003
22003
Науково-правові засади формування стандартизації як засобу регулювання господарської діяльності
Т Попович
12019
International vision of standardization as means of regulating economic entities of terms of instability and globalization
T Popovych
Приватне право і підприємництво, 2018
12018
Господарська діяльність в умовах дії Угоди про асоціацію України з ЄС
Т Попович
Приватне право і підприємництво, 152-156, 2017
12017
Особливості регулювання реєстрації географічних зазначень в контексті імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС
ТГ Попович
Приватне право і підприємництво, 182-186, 2016
12016
Зміна правових засад у сфері технічного регулювання в Україні відповідно до вимог ЄС
ТГ Попович
Приватне право і підприємництво, 141-144, 2016
12016
Право власності на природні ресурси: особливості здійснення окремих правомочностей
ПІ Лапечук, ТГ Попович, ВО Бесарабчик
Приватне право і підприємництво, 17-21, 2015
12015
РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ДОБРОВІЛЬНОСТІ
ТГ Попович
Редакційна колегія: Щербина Валентин Степанович (голова)–академік НАПрН …, 2013
12013
Регулювання господарської діяльності з допомогою стандартизації на основі принципу добровільності
Т Попович
Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні економіки, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20