Валентина Михайловна Хобта (V. Khobta)
Валентина Михайловна Хобта (V. Khobta)
доктор економічних наук, професор, ДонНТУ
Підтверджена електронна адреса в donntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах: монографія
ВМ Хобта, ОЮ Попова, АВ Мєшков
Донецьк: МОН України, 2005
782005
Управління інвестиціями
ВМ Хобта, ВМ Хобта
ТОВ" Друк-Інфо", ДонНТУ, 2013
632013
Управление инвестициями: механизм, принципы, методы
ВМ Хобта
Донецк: ИЭП НАН Украины 219, 1996
501996
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства
ВМ Хобта, ГО Комар
Економіка промисловості, 102-109, 2009
312009
Формування та підвищення інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання
ВМ Хобта, АВ Мєшков
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2009
272009
Проблемы и перспективы развития лизинга в Украине
ВМ Хобта, ВА Гайдук
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000
242000
Активiзацiя i пiдвищення ефективностi iнвестицiйних процесiв на пiдприємствах: монографiя АВ Мєшков
ВМ Хобта, ОЮ Попова
172005
К вопросу о разработке и реализации стратегии инновационного развития
ВМ Хобта
ДонНТУ, 2004
152004
Механізми забезпечення розвитку підприємств: еколого-економічний аспект
ВМ Хобта, УВ Лаврик, ОЮ Попова, ОЮ Шилова, ВМ Хобта, УВ Лаврик, ...
142009
Механiзми забезпечення розвитку пiдприємств: еколого-економiчний аспект: монографiя
ВМ Хобта, УВ Лаврик, ОЮ Попова, ОЮ Шилова
102009
Розвиток системи управління матеріальними ресурсами підприємства
ВМ Хобта, ІО Бондарєва, НО Селезньова, ОЮ Руднєва
Донецьк:«Друкінфо», 2012
92012
Порівняльна оцінка методів визначення інвестиційної привабливості підприємства
ВМ Хобта
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
92005
Оптимізація капіталовкладень на основі інтегральної оцінки ефективності інвестицій
ВМ Хобта, ЮЮ Бондаренко, ЮЮ Бондаренко
15.08. 2012, 2013
82013
Формування та пiдвищення iнвестицiйної привабливостi суб’єктiв господарювання АВ Мєшков
ВМ Хобта
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
82009
Мотиваційні аспекти формування тарифів на послуги теплопостачання
ВМ Хобта, МВ Полуянова
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 221-226, 2011
72011
Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства
ВМ Хобта, УВ Лаврик, ІС Кладченко
Вісник економічної науки України, 149-154, 2014
62014
Управление инвестициями
ВМ Хобта
учебн. пособие/ВМ Хобта, 2009
62009
Концептуальні положення регулювання екологічних наслідків діяльності підприємства
ВМ Хобта, ОЮ Руднєва
Вісник Хмельницького національного університету.–2009.–№ 6.–Т. 3.–320 с., 2009
62009
Проблеми і перспективи розвитку лізингу в Україні
ВМ Хобта, ВА Гайдук
Донецьк: ІЕП. НАН України, 152-158, 2000
62000
Оценка экономической эффективности инновационных проектов
ВМ Хобта
Економіка промисловості, 77-82, 1999
61999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20