Підписатись
Karpets Eleonora/ Карпець  Елеонора/ Карпец Элеонора
Karpets Eleonora/ Карпець Елеонора/ Карпец Элеонора
Glushkov Institute of Cybernetics (GIC) of National Academy of Sciences of Ukraine (NASU
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозирование бюджетных показателей на базе расширенной эконометрической модели таблиц ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК
ЭП Карпец
Теорія оптимальних рішень, 73-79, 2008
142008
Моделювання та прогнозування економічного розвитку регіонів України
ОІ Амоша, ВМ Геєць, ВПВ СО Довгий, ІВ Сергієнко
132013
Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой
ПИ Стецюк, Г Бортис, ЖФ Эмменеггер, ЛБ Кошлай, ТА Бардадым, ...
Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и …, 2015
92015
Прогнозування бюджетних показників на базі економетричної моделі таблиць Витрати-Випуск
ЕП Карпець
Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу (за ред. Довгого СО …, 2013
82013
Оптимизационная эконометрическая модель межотраслевого баланса
ЛЛГ Карпец Элеонора Петровна
Теорія оптимальних рішень: Збірник наукових праць ІК НАНУ, 110-118, 2005
8*2005
С чего начинался ОГАС
ЭП Карпец, А Морозов, ВВ Глушкова
Матеріали шостої наук.-практ. конф. з міжнар. участю" Системи підтримки …, 2010
6*2010
Software Implementation of the Econometric Model for Estimating Balance Changes in Economy
E Karpets, V Kuzmenko
Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale.- VI …, 2018
4*2018
АВТОМАТИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ І ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
ВМК Е.П. Карпець
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, 9-16, 2014
4*2014
Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу
СО Довгий, ІВ Сергієнко, МЮ Авксентьєв, ВБ Бігдан, ВМ Горбачук, ...
К.: ТОВ «Інформаційні системи, 2013
42013
Економетрична модель таблиць витрати-випуск як інструмент бюджетного узгодження структури доходів і споживання населення
ЕП Карпець, ОВ Копійка, ВМ Кузьменко
Математичне моделювання в економіці, 65-72, 2013
32013
Загальнотеоретичні принципи прогнозування структурних зрушень в економіці
ЕП Карпець, ГФ Кікоть, СВ Панасенко
ВІСНИК, 386, 2010
32010
Прогнозування показників таблиць „витрати-випуск”
ЛГ Лавров, ЕП Карпець
Метод. рекомендації.–Держ. НДІ ІМЕМінекономіки України, 2004
32004
Оптимизационная модель прогнозирования фискальных и монетарных показателей
ЛГ Лавров, ЭП Карпец
Теорія оптимальних рішень, 2004
32004
Деякі фінансові аспекти моделювання динаміки місцевих ринків праці
НІ Костіна, ЕП Карпець
Фінанси України, 38-42, 1996
31996
Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей
ЕП Карпець, ВМ Кузьменко
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 67-72, 2017
22017
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЛАН для сбалансированного управления экономикой
ГВВ Карпец Э.П.
Журнал соціальної критики Спільне:COMMONS Journal of Social Criticism, 2016
2*2016
Совершенствование методов прогнозирования как развитие идей ДИСПЛАНа
Э Карпец, В Глушкова
IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Глушковські читання …, 2015
2*2015
Принципи побудови та математична інтерпретація модифікованої економетричної моделі «витрати-випуск»
ЕП Карпець
Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXV)/збірка доповідей, 110-112, 2013
22013
Особливості середньострокового прогнозування розвитку економіки регіону засобами інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу
ВБ Бігдан, ЕП Карпець, ВА Пепеляєв, ЮМ Чорний
Математичне моделювання в економіці, 2013
22013
Використання таблиці Витрати-Випуск для формувння збалансової матеріально-фінансової стратегії розвитку економіки
ЕП Карпець
Математичне моделювання в економіці, С. 183- 192., 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20