Валерій Яковлєв
Валерій Яковлєв
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене sau.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системі АПК
СО Єрмолаєв, ВО Мунтян, ВФ Яковлєв
К.: Мета, 2003
272003
Визначення якості сільськогосподарської продукції методом акустичної емісії
ВФ Яковлєв
Харків: ХНТУСГ, 2015
82015
Визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми імпульсним методом
ВФ Яковлєв
Вісник СНАУ Науковий журнал. Серія «Механізація та автоматизація виробничих …, 2018
62018
Проектування систем електропостачання в АПК
СО Єрмолаєв, ВФ Яковлєв, ВО Мунтян, ВВ Козирський, ІП Радько, ...
Мелітополь: Люкс, 2009
62009
Використання прямого електричного нагріву в технологічному процесі комбінованого сушіння фруктів
ВФ Яковлєв, ОЮ Савойський, ВФ Яковлев, АЮ Савойский
Національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2018
52018
Визначення координат внутрішніх пошкоджень біологічних структур фіксованої геометричної форми акустичним методом
ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
Електричні машини і апарати: навчальний посібник
ЮМ Куценко, ВФ Яковлєв, ВМ Смуригін, ОВ Ковальов, АВ Ковалев
Аграрна освіта, 2013
52013
Електричні машини та апарати
ЮМ Куценко, ВФ Яковлєв, ВМ Смуригін, ОВ Ковальов, АВ Вужицький
К.: Аграрна освіта, 2013
52013
Дослідження комбінованого процесу сушіння високовологої яблучної сировини
ОЮ Савойський, ВФ Яковлєв, ВФ Сіренко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
42019
Взаємний вплив електричного та акустичного нагрівання біологічних продуктів у технологічному процесі сушіння
ВФ Яковлєв, ОЮ Савойський
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2017
42017
Дослідження величини питомого електричного опору яблучної сировини в процесі сушіння
ОЮ Савойський, ВФ Яковлєв, ВФ Сіренко
ХНТУСГ, 2019
32019
Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій
ІП Назаренко, ВФ Яковлев, ОІ Лобода, СВ Петриченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: Механізація та …, 2012
32012
Експериментальні дослідження процесу трансформації ударного імпульсу через біологічні об’єкти фіксованої геометричної форми
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
СНАУ, 2019
22019
Удосконалення функціонування газотурбінної електростанції на основі інформаційної технології обробки даних при змінах навантажень
АВ Толбатов, ГА Cмоляров, ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
22018
Аналітичне порівняння методів визначення усталеного перевищення температури обмоток статора асинхронного електродвигуна
ОЮ Вовк, АЮ Вовк, СО Квітка, СА Квитка, ВФ Яковлєв
22011
Дослідження залежності коефіцієнта поглинання від ступеню стиглості біологічних об’єктів фіксованої геометричної форми при їх імпульсному збудженні
ВФ Яковлєв, ОВ Рясна, ВФ Яковлев, ОВ Рясная
НТУ «ХПІ», 2020
12020
Електрофізичний метод інтенсифікації процесу сушки фруктів
ОЮ Савойський, АЮ Савойский
12017
Похибки визначення координат внутрішніх пошкоджень біооб'єктів акустичним методом
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
ТДАТУ, 2017
12017
Обгрунтування параметрів блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми
ВФ Яковлєв
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
12016
Акустичний метод локації внутрішніх пошкоджень біологічних обєктів
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
ХНТУС, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20