Валерій Яковлєв
Валерій Яковлєв
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене sau.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системі АПК
СО Єрмолаєв, ВО Мунтян, ВФ Яковлєв
К.: Мета, 2003
222003
Визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми імпульсним методом
ВФ Яковлєв
Вісник СНАУ Науковий журнал. Серія «Механізація та автоматизація виробничих …, 2018
52018
Взаємний вплив електричного та акустичного нагрівання біологічних продуктів у технологічному процесі сушіння
ВФ Яковлєв, ОЮ Савойський
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2017
52017
Електричні машини і апарати
ЮМ Куценко, ВФ Яковлєв, ВМ Смуригін, ОВ Ковальов, АВ Вужицький
К.: Аграрна освіта, 2013
52013
Використання прямого електричного нагріву в технологічному процесі комбінованого сушіння фруктів
ВФ Яковлєв, ОЮ Савойський
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
42018
Визначення координат внутрішніх пошкоджень біологічних структур фіксованої геометричної форми акустичним методом
ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
42016
Визначення якості сільськогосподарської продукції методом акустичної емісії
ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
42015
Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій
ІП Назаренко, ВФ Яковлев, ОІ Лобода, СВ Петриченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: Механізація та …, 2012
32012
Аналітичне порівняння методів визначення усталеного перевищення температури обмоток статора асинхронного електродвигуна
ОЮ Вовк, АЮ Вовк, СО Квітка, СА Квитка, ВФ Яковлєв
22011
Дослідження комбінованого процесу сушіння високовологої яблучної сировини
ОЮ Савойський, ВФ Яковлєв, ВФ Сіренко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
12019
Дослідження величини питомого електричного опору яблучної сировини в процесі сушіння
ОЮ Савойський, ВФ Яковлєв, ВФ Сіренко
ХНТУСГ, 2019
12019
Електроніка та мікросхемо техніка
СО Квітка, СФ Курашкін, ОВ Соломаха
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс, 2018
12018
Похибки визначення координат внутрішніх пошкоджень біооб'єктів акустичним методом
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
ТДАТУ, 2017
12017
Обгрунтування параметрів блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми
ВФ Яковлєв
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
12016
Акустичний метод локації внутрішніх пошкоджень біологічних об’єктів
ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Воздействие стационарных электрических полей на семена и корневую систему сельскохозяйственных растений
ЮН Куценко, ВФ Яковлев, ГВ Степанчук, ЕЛ Ключка, ЮМ Куценко
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
12012
Проектування систем електрифікації технологічних процесів на підприємствах АПК. Загальні питання проектування: навчальний посібник
ВФ Яковлєв, ЮМ Куценко, СО Квітка, СА Квитка, ЮО Богатирьов
12010
Дослідження залежності коефіцієнта поглинання від ступеню стиглості біологічних об’єктів фіксованої геометричної форми при їх імпульсному збудженні
ВФ Яковлєв, ОВ Рясна, ВФ Яковлев, ОВ Рясная
НТУ «ХПІ», 2020
2020
Визначення коефіцієнта поглинання біологічних обєктів фіксованої геометричної форми при акустичному зондуванні
ВФ Яковлєв, ОВ Рясна, ВФ Яковлев, ОВ Рясная
ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020
2020
АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНІСТІ РОБОТИ ЕНЕРГОСПОЖИВАЮЧИХ АГРЕГАТІВ
АВ Толбатов, ВА Толбатов, ВФ Яковлєв, ОБ В'юненко, ГА Смоляров
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20