Валерій Яковлєв
Валерій Яковлєв
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене sau.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системі АПК
СО Єрмолаєв, ВО Мунтян, ВФ Яковлєв
К.: Мета, 2003
252003
Визначення якості сільськогосподарської продукції методом акустичної емісії
ВФ Яковлєв
Харків: ХНТУСГ, 2015
72015
Електричні машини і апарати
ЮМ Куценко, ВФ Яковлєв, ВМ Смуригін, ОВ Ковальов, АВ Вужицький
К.: Аграрна освіта, 2013
72013
Визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми імпульсним методом
ВФ Яковлєв
Вісник СНАУ Науковий журнал. Серія «Механізація та автоматизація виробничих …, 2018
62018
Використання прямого електричного нагріву в технологічному процесі комбінованого сушіння фруктів
ВФ Яковлєв, ОЮ Савойський, ВФ Яковлев, АЮ Савойский
Національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2018
52018
Взаємний вплив електричного та акустичного нагрівання біологічних продуктів у технологічному процесі сушіння
ВФ Яковлєв, ОЮ Савойський
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2017
52017
Визначення координат внутрішніх пошкоджень біологічних структур фіксованої геометричної форми акустичним методом
ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
Проектування систем електропостачання в АПК
ВФ Яковлєв, ВО Мунтян, ЮМ Куценко, ДМ Коваль, ОГ Кондратенко
Загальні питання проектування: Навчальний посібник/ВФ Яковлєв, ЮМ Куценко …, 2007
52007
Дослідження комбінованого процесу сушіння високовологої яблучної сировини
ОЮ Савойський, ВФ Яковлєв, ВФ Сіренко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
32019
Дослідження величини питомого електричного опору яблучної сировини в процесі сушіння
ОЮ Савойський, ВФ Яковлєв, ВФ Сіренко
ХНТУСГ, 2019
32019
Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій
ІП Назаренко, ВФ Яковлев, ОІ Лобода, СВ Петриченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: Механізація та …, 2012
32012
Удосконалення функціонування газотурбінної електростанції на основі інформаційної технології обробки даних при змінах навантажень
АВ Толбатов, ГА Cмоляров, ВФ Яковлєв
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
22018
Аналітичне порівняння методів визначення усталеного перевищення температури обмоток статора асинхронного електродвигуна
ОЮ Вовк, АЮ Вовк, СО Квітка, СА Квитка, ВФ Яковлєв
22011
Експериментальні дослідження процесу трансформації ударного імпульсу через біологічні об’єкти фіксованої геометричної форми
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
СНАУ, 2019
12019
Похибки визначення координат внутрішніх пошкоджень біооб'єктів акустичним методом
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
ТДАТУ, 2017
12017
Обгрунтування параметрів блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми
ВФ Яковлєв
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
12016
Акустичний метод локації внутрішніх пошкоджень біологічних обєктів
ВФ Яковлєв, ВФ Яковлев
ХНТУС, 2016
12016
Воздействие стационарных электрических полей на семена и корневую систему сельскохозяйственных растений
ЮН Куценко, ВФ Яковлев, ГВ Степанчук, ЕЛ Ключка, ЮМ Куценко
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
12012
Проектування систем електрифікації технологічних процесів на підприємствах АПК. Загальні питання проектування: навчальний посібник
ВФ Яковлєв, ЮМ Куценко, СО Квітка, СА Квитка, ЮО Богатирьов
12010
БЛОК ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОГЛИНАННЯ ПРИСТРОЮ ОЦІНКИ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ФІКСОВАНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ
ВФ Яковлєв
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20