Андрій Дуб А.Р. Дуб Andrii Dub A. Dub
Андрій Дуб А.Р. Дуб Andrii Dub A. Dub
к.е.н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Доцільність та перспективи державного сприяння виготовлення екологічно чистої сільськогосподарської продукції в Україні
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 18 (9), 2008
162008
Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні
АР Дуб, МСБ Хлопецька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 87-92, 2016
15*2016
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
132018
Rozvytok sotsialnoi sfery terytorialnykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Development of the social sphere of territorial communities in the …
SL Shults
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2018
11*2018
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
10*2018
регіональний вимір: аналітична доповідь
Ц сталого розвитку для України
Львів: ДУ Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України, 2018
9*2018
Terytorial’nyy rozvytok i rehional’na polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial …
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
7*2018
Інституційні передумови розвитку органічного агровиробництва в Україні: досвід зарубіжних країн
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 19 (2), 2009
72009
Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія
ІЗ Стронянська
Львів, 2019
6*2019
Вплив співпраці з Міжнародним валютним фондом на фінансову безпеку України
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 23 (14), 2013
62013
Mekhanizmy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii: svitovi praktyky ta napriamky yikh implementatsii v Ukraini [Mechanisms of administrative and financial …
IZ Storonianska
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2018
52018
Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації
АР Дуб
Проблемы экономики, 2019
32019
Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України
АР Дуб
Фінанси України, 80-93, 2018
32018
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни
A Dub, H Baietul
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 2 (10), 81-86, 2017
32017
Real estate as an asset of the territorial community
AR Dub
Efficient economy 11, 2020
22020
Перспективи залучення фінансових ресурсів домогосподарств у розвиток територіальних громад Карпатського регіону
АР Дуб
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки …, 2017
22017
Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств
АР Дуб
Актуальні проблеми економіки, 280-287, 2016
22016
Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії справляння єдиного внеску на соціальне страхування
АР Дуб
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Становище та проблеми розвитку фермерства як пріоритетної форми сімейних аграрних господарств
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 17 (5), 2007
22007
Dzherela finansuvannia startapiv ta mozhlyvosti yikh zaluchennia v Ukraini. Sotsialnoekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. 2016. Vyp. 1. S. 87–92
AR Dub, MSB Khlopetska
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20