Ivan Havrylenko (Іван Гавриленко)
Ivan Havrylenko (Іван Гавриленко)
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
Підтверджена електронна адреса в socosvita.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальний розвиток
ІМ Гавриленко, ПВ Мельник, МП Недюха
Гавриленко ІМ, Мельник ПВ, Недюха МП–Ірпінь: вид-во «АДПС України, 2001
632001
Соціологія освіти
ІМ Гавриленко, ОЛ Скідін
Запоріжжя: ЕТТА-Пресс, 1998
311998
Соціологія
ІМ Гавриленко
К.: КНУ, 98-119, 2000
162000
Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті
ІМ Гавриленко
Освіта і управління 2 (2), 7-9, 1998
131998
Соціологія організацій
ІМ Гавриленко
К.: АПСВ, 2005
10*2005
Соціологія організаці¿: навч. посіб.
ІМ Гавриленко
К.: АПСВ ФПУ, 2005
102005
„Човники “доби мезоліту-енеоліту та проблема їх призначення [Електронний ресурс]
ІМ Гавриленко
Восточноевропейский археологический журнал, 2001
102001
Вибори як суспільно-історична ситуація: теоретичні моделі виборчого процесу
І Гавриленко, А Литвин
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 119-129, 2000
92000
Соціологія та сучасне українське суспільство
ІМ Гавриленко
К.: АПСВ, 90-112, 2007
42007
Щербаківського про деякі палеолітичні та палеонтологічні місцезнаходження України
ІМ Гавриленко, В Стаття
Кам’яна доба України, 106-111, 2002
32002
Соціологія:[в 2-ох кн.]: навч. посіб. для виклад. вищ. шк./Іван Миколайович Гавриленко
ІМ Гавриленко
К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000
32000
та ін. Соціологія освіти. Кн. 1
ІМ Гавриленко, ОЛ Скідін
Запоріжжя: ЗІДМУ, 2005
22005
Сучасна зарубіжна соціологія: навч. посібн
ІМ Гавриленко
Гавриленко ІМ, 0
2*
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АРХІВ
А Епштейн, Н Хеймец, Н Патлає, І Прибиткова, Н Харченко, О Пипич, ...
Sot͡siolohii͡a--teorii͡a, metody, marketyng, 2217, 2000
2000
Особистісний чинник у структурі управління організацією
ОЛ Скідін, ІМ Гавриленко, МВ Туленков
Ме ре же ве суспільство як по нят тя, об раз та істо рич на пер спек ти ва
І ГАВРИЛЕНКО
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16