Юрій Громик (Yurii Hromyk)
Юрій Громик (Yurii Hromyk)
кандидат філологічних наук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Підтверджена електронна адреса в eenu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Прислівники відзайменникового походження у західнополіських говірках української мови
Ю Громик, Y Hromyk
Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, 1999
111999
Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області
Ю Громик, Y Hromyk
Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем …, 2002
7*2002
Особливості словотвору та словозміни займенника в поліській говірці с. Липне
Ю Громик, Y Hromyk
Літопис Волині, 135–141, 2008
3*2008
Відзайменникові прислівники з суфіксами*-li,*-lь,*-lě у західнополіському говорі
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки …, 2001
32001
Фольклорні тексти з Берестейщини як діалектографічний матеріал
Ю Громик, Y Hromyk
Справа : беларуска-украінскі альманах Таварыства ўкраінскай літаратуры пры …, 2015
22015
Комбінаторні звукові зміни в поліській говірці села Липне: асиміляція, дисиміляція
Ю Громик, Y Hromyk
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
22014
Особливості дієслівної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору)
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2008
22008
Лексика тематичної групи “риси характеру людини та її поведінка” в поліській говірці с. Липне
Ю Громик, Y Hromyk
Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у …, 2007
22007
Особливості консонантизму українських говірок Берестейсько-Пінського Полісся в записах місцевого фольклору
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки …, 2006
22006
Особливості іменної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору)
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки …, 2006
22006
Особливості вокалізму українських говірок Берестейсько-Пінського Полісся в записах місцевого фольклору
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки …, 2004
22004
Діалектні елементи в художньому мовленні Володимира Свідзинського
Ю Громик, Y Hromyk
Творчість Володимира Свідзинського, 114–145, 2003
22003
Рефлексація давніх голосних у поліській говірці с. Липне
Ю Громик, Y Hromyk
Молодий вчений, 74-77, 2015
12015
Словозміна прикметників у поліській говірці села Липне
Ю Громик, Y Hromyk
Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені …, 2012
12012
Західнополіські прислівники на -ки, -ка
Ю Громик, Y Hromyk
Волинь філологічна: текст і контекст. Актуальні проблеми сучасного …, 2012
12012
Словозміна іменників у поліській говірці села Липне
Ю Громик, Y Hromyk
Літопис Волині: всеукр. наук. часопис, 104-110, 2011
12011
Прислівники зі значенням ‘тут, у цьому місці’в західнополіських та суміжних говірках
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Ужгородського університету : Філологія. Соціальні …, 2011
12011
Прислівники зі значеннями ‘на плечі (взяти дитину)’,‘на плечах (нести дитину)’в західнополіських та суміжних говірках
Ю Громик, Y Hromyk
Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та …, 2010
1*2010
Лексика тематичної групи «фізичні риси людини та частини її тіла» в поліській говірці с. Липне
Ю Громик, Y Hromyk
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
12010
Ступенювання прислівників у західнополіських та суміжних говірках
Ю Громик, Y Hromyk
Ze studiów nad gramatyką i leksiką języka polskiego i ukraińskiego, 27-42, 2006
12006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20