Подписаться
Наталія Горбатюк
Наталія Горбатюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Potentiometric Sensor for Naproxen Determination.
ST Korolchuk S. Kormosh Zh., Kormosh N., Bokhan Yu., Gorbatyuk N., Kotsan I ...
Pharm. Chem. J. 55 (1), 62-64, 2021
8*2021
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ХІМІЧНОГО ЦИКЛУ
Н Горбатюк
Проблеми підготовки сучасного вчителя 2 (5), 102-107, 2012
62012
Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ ст.
НМ Горбатюк
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2009
62009
Potentiometric Sensor for Ketoprofen Determination
OK Zh Kormosh, E Matskiv, N Kormosh, T Forostovska, Y Bokhan, V Golub, N ...
Pharmaceutical Chemistry Journal 7 (3), 1-4, 2022
3*2022
The New Mephenaminate-and Phenylanthranilate-Selective Membrane Sensor
O Kormosh, Z., Kormosh, N., Bokhan, Y., ...Tkach, V., Onyschuk
Analytical and Bioanalytical Electrochemistrythis link is disabled 14 (1), 32–44, 2022
3*2022
Особистісно зорієнтоване виховання студентів у процесі викладання дисциплін хімічного циклу
НМ Горбатюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 31-35, 2012
22012
Formation of local studies competence of the future geography teacher using methodological approaches.
NH Inna Rozhi, Oksana Braslavska, Vitalii Honcharuk
Pedagogy and Education Management Review., С. 49-57., 2022
12022
Potentiometric Sensor for Determination of Amprolium in Pharmaceutical Formulation
N Zubenia, Z Kormosh, I Antal, G Natalia, Y Bokhan, Z Vasyl, D Ivanna, ...
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (9), 1228-1239, 2019
12019
Методика навчання хімії у вищих навчальних закладах
НМ Горбатюк
ВПЦ" Візаві", 2018
12018
Інтегративний функціонально-галузевий підхід як чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти
МТ Мартинюк, ВФ Валюк, НМ Горбатюк, МВ Декарчук, ОВ Браславська, ...
ФОП Жовтий ОО, 0
1
Новый потенциометрический сенсор для количественного определения ибупрофена
Ж Кормош, Н Горбатюк, Н Кормош, Н Шевчук, К Люшук, В Коцар, ...
Химико-фармацевтический журнал 57 (5), 60-64, 2023
2023
CHEMICAL WASTE OF FOOD INDUSTRIES
BA Horbatiuk N.,Nedaiborshch N.,Parakhnenko V.,Zadorozhna O.
Sciences of Europe, 8-11, 2023
2023
Особливості використання сучасних засобів організації дистанційного викладання хімічних дисциплін у ЗВО.
ДВВ Худоярова О. С., Горбатюк Н. М., Подзерей Р. В.
Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія …, 2022
2022
Potentiometric Sensor for Ketoprofen Determination
O Kormosh, Z., Matskiv, E., Kormosh, N., ...Gorbatyuk, N., Karaim
Pharmaceutical Chemistry Journalthis link is disabled 55 (12), 1412–1415, 2022
2022
Потенциометрический сенсор для определения кетопрофена
Ж Кормош, Е Мацькив, Н Кормош, Т Форостовская, Ю Бохан, В Голуб, ...
Химико-фармацевтический журнал 55 (12), 61-64, 2021
2021
Використання інноваційних технологій навчання при викладанні хімічних дисциплін
НМ Горбатюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Потенциометрический сенсор для определения напроксена
Ж Кормош, Н Кормош, Ю Бохан, Н Горбатюк, И Коцан, С Супрунович, ...
Химико-фармацевтический журнал 55 (1), 62-64, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЯКОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО БУГУ
СВ Совгіра, НЮ Душечкіна, НМ Горбатюк, ТП Новікова, СМ Галушко, ...
Умань: Видавець «Сочінський ММ», 2021
2021
Отруйні речовини задушливої дії та їх фізіологічний вплив на людину.
ОВ Мельник, НЮ Душечкіна, НМ Горбатюк
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021
2021
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ
НМ Горбатюк, ВО Линник
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ, 155, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20